เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เกษตรกร เตรียมรับเงินเยียวยา 15,000 บาท ตรวจสอบสถานะ ได้ง่ายๆ ทาง http://farmer.doae.go.th กรอกบัตรประจำตัวประชาชน รอรับเงิน

หลังกระทรวงการคลัง เตรียมเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร แก้ปัญหาวิกฤต โควิด-19 และภัยแล้ง รายละ 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน (ครัวเรือนละ 1 ราย) แต่จ่ายครั้งเดียว

โดยยึดข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้ และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ...

การจ่ายเงินให้กลุ่มเกษตรกรจะจ่ายเพียงรอบเดียว 15,000 บาท ต่างจากการจ่ายเยียวยา 5,000 บาท ให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 3 เดือน ก่อนจะขยายเพิ่มภายหลัง

สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นเกษตรกรหรือไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะ http://farmer.doae.go.th และกรอกบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรได้ไม่ยาก โดยหากเป็นเกษตรกรแต่ไม่พบชื่อตัวเองสามารถไปลงทะเบียนได้

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก nay tum