เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

จากกรณีที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า เนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 ด้วยการจะลดค่าไฟฟ้าเดือนเมษายนมิถุนายน 2563 โดยใช้ค่าไฟของเดือนมีนาคม 2563 เป็นฐาน แต่กลับถูกผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนมากโวย เนื่องจากเดือนมีนาคมนั้น ค่าไฟเริ่มแพงแล้ว และเป็นช่วงเดือนที่ประชาชนได้รับผลจากโควิด-19 แล้วด้วย พร้อมเรียกร้องให้ใช้ค่าไฟของเดือนกุมภาพันธ์เป็นฐาน ตามที่ได้มีประกาศจากกระทรวงพลังงานก่อนหน้านี้

ล่าสุด (5 พฤษภาคม 2563) กฟภ. ได้ออกประกาศใหม่ เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโดยเปลี่ยนเป็นใช้ค่าไฟเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นฐาน และลดค่าไฟในเดือนมีนาคมพฤษภาคม 2563

สำหรับผู้ใช้ไฟ ประเภท ขึ้นต้นด้วย 111 ใช้ไฟฟ้า ฟรี 3 เดือน ส่วนประเภท ขึ้นต้นด้วย 112 และ 12 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ เป็นหน่วยเดือนฐานสำหรับคิดค่าไฟฟ้า ดังนี้

1. น้อยกว่าหน่วยเดือนฐาน : คิดหน่วยตามที่ใช้จริง

2. ไม่เกิน 800 หน่วย : คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน

3. เกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย : คิดหน่วย = [หน่วยเดือนฐาน – (ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 50%)]

4. เกิน 3,000 หน่วย : คิดหน่วย = [หน่วยเดือนฐาน + (ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 70%)]

หมายเหตุ : สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน เมษายนพฤษภาคม 2563 จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟ้าเพิ่มอีก 3%


 


ภาพและข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

by TVPOOL ONLINE