เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

หลังจากทุกพื้นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ทำให้ทุกครอบครัวได้รับผลกระทบ ล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดให้เกษตรกร ตรวจเช็คข้อมูล ตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อ และข้อมูล ทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com อย่างเป็นทางการ โดยเวลา 20.30 น. เว็บไซต์ยังเข้าใช้ได้อย่างราบรื่น

ทั้งนี้ เว็บไซต์ได้ขอให้เกษตรกรเตรียมข้อมูล 3 ข้อ คือ 1.หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2.หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ 3.บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อแจ้งข้อมูล 2 ปุ่ม คือ ปุ่มสีเขียว สำหรับแจ้งช่องทางการรับโอนเงิน และ ปุ่มสีเหลือง สำหรับตรวจสอบผลการโอนเงิน

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐ รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.2563) จำนวน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท โดยเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ของ ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.2563 เป็นต้นไป

หลังจากระบบประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการ ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความช่วยเหลือในมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” แล้ว เมื่อ ธ.ก.ส. ได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง จะรีบดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไป

โดยจะกระจายการโอนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ประมาณวันละ 1 ล้านราย คาดเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.2563 เป็นต้นไป