คนไทยไม่ทิ้งกัน!!”อาจารย์บอย” ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ 7 อำเภอ ฝ่าวิกฤตโควิด-19

ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ทุกคนต่างได้รับผลกระทบ บางคนถึงขั้นตกงาน โดนเลิกจ้าง ไม่มีรายได้มาจุลเจือครอบครัวเหมือนที่ผ่านมา งานนี้หลายคน หลายหน่วยงาน ต่างร่วมแรง ร่วมใจช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนจากพิษโควิด-19 ตามกำลังที่พอจะช่วยไหว เช่นเดียวกับอาจารย์บอย อนันต์สิทธิ์ ปีขาน อาจารย์ที่เอ็มมี่ อมลวรรณ หรือ เอ็มมี่ แม็กซิม เคารพนับถือ ได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพพวกข้าวสาร อาหารแห้งให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนในจังหวัดร้อยเอ็ด ถึง 7 อำเภอ โดยใช้งบตัวเองกว่า 200000 บาท ในการจัดทำถุงยังชีพในครั้งนี้

ซึ่งในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา อาจารย์บอยได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพที่บ้านหนองแห้วหมู่ 3 , บ้านหนองบัวทอง, หมู่13 บ้านหนองแค, หมู่17 บ้านศรีเจริญ, หมู่11 บ้านดูกอึ่งหมู่1 ตำบลดูกอึ่ง, บ้านหนองบัวน้อย ตำบลโคกสว่าง, บ้านขะยอม ตำบลนวล จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งหมด 7 หมู่บ้าน

งานนี้เรียกได้ว่าคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆ มีน้อยให้น้อย มีมากให้มาก ช่วยกันตามกำลังที่ตัวเองไหว เห็นแบบนี้น่าชื่นชมจริงๆ เลยจ้า

คนไทยไม่ทิ้งกัน!!”อาจารย์บอย” ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ 7 อำเภอ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 คนไทยไม่ทิ้งกัน!!”อาจารย์บอย” ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ 7 อำเภอ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 คนไทยไม่ทิ้งกัน!!”อาจารย์บอย” ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ 7 อำเภอ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 คนไทยไม่ทิ้งกัน!!”อาจารย์บอย” ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ 7 อำเภอ ฝ่าวิกฤตโควิด-19
คนไทยไม่ทิ้งกัน!!”อาจารย์บอย” ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ 7 อำเภอ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 คนไทยไม่ทิ้งกัน!!”อาจารย์บอย” ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ 7 อำเภอ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 คนไทยไม่ทิ้งกัน!!”อาจารย์บอย” ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ 7 อำเภอ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 คนไทยไม่ทิ้งกัน!!”อาจารย์บอย” ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ 7 อำเภอ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 คนไทยไม่ทิ้งกัน!!”อาจารย์บอย” ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ 7 อำเภอ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 คนไทยไม่ทิ้งกัน!!”อาจารย์บอย” ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ 7 อำเภอ ฝ่าวิกฤตโควิด-19
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]