ดื่มเบียร์เกินวันละลิตร เร่งสมองเสื่อม!!

    บุรุษท่านไหนชอบสังสรรค์เฮฮาด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่เป็นนิจทุกวี่วัน จงระวังให้ดี เพราะอาจประสบภาวะสมองเสื่อมก่อนเวลาอันควรได้เมื่อเข้าสู่วัยกลางคน ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน ได้ทำการทดสอบชายชาวอังกฤษจำนวน 5,054 คน เป็นระยะเวลาถึง 20 ปี จนได้พบว่าชายคอทองแดงที่ดื่มเบียร์ทุกวัน มากกว่าวันละ 1 ลิตร เสี่ยงสมองเสื่อมวัยกว่าผู้ชายวัยเดียวกันที่ไม่ดื่มถึง 6 ปี
    จากผลการทดลองตลอด 20 ปีพบว่า ชายที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มดื่มจัด คือดื่มเบียร์มากกว่าวันละ 1 ลิตร มีผลการทำงานของสมองทรุดโทรมลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของความทรงจำ รวมทั้งการทำงานด้านสมาธิ การจดจ่อ การให้เหตุผล การคิดคำนวณ และทักษะด้านการพูดก็เสื่อมถอยลงด้วย เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ดื่มแล้ว พบว่ากลุ่มคอทองแดงสมองเสื่อมนำหน้าไปถึง 6 ปีในด้านความทรงจำ และอีก 1 ปีครึ่งในเรื่องประสิทธิภาพการทำงานด้านอื่น ๆ ของสมอง
    อย่างไรก็ดี การทดลองชิ้นนี้ได้ติดตามทดลองกับผู้หญิงอีก 2,099 คนด้วย แต่ผลที่ได้กลับไม่เด่นชัด และมีนัยยะสำคัญเท่าของผู้ชาย จึงทำให้ไม่สามารถสรุปผลการทดลองที่ชัดเจนได้
ดื่มเบียร์เกินวันละลิตร เร่งสมองเสื่อม!! ดื่มเบียร์เกินวันละลิตร เร่งสมองเสื่อม!!

แสดงความคิดเห็น