“เราไม่ทิ้งกัน” ตรวจสอบสถานะ กลุ่มสุดท้ายจะได้เงินเยียวยาเมื่อไหร่?

เราไม่ทิ้งกัน” ตรวจสอบสถานะ กลุ่มสุดท้ายจะได้เงินเยียวยาเมื่อไหร่?

เป็นระยะเวลามาสักพักแล้วที่มาตรการที่รัฐบาลเปิดการเยียวยาเงิน 5,000 บาทจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาดหนัก!! จึงทำให้มีประชาชนเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมาก ทำให้รัฐบาลมีมาตรการการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้ว แต่ยังเปิดเว็บไซต์ให้เข้าไปตรวจสอบสถานะได้

รายงานจากระบบคัดกรอง เราไม่ทิ้งกัน ระบุว่า จากผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28.8 ล้านราย มีผู้ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านราย โอนเงินเยียวยาแล้ว 14.2 ล้านราย และโอนเงินเยียวยาได้ครบถ้วนทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ โดยมีรอบการโอนวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จำนวน 2.3 แสนราย และ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จำนวน 4.4 แสนราย โดยในจำนวนนี้จะมีผู้ที่ตกค้าง หรือไม่ได้รับเงินเยียวยานั้นจะมีปัญหา คือ บัญชีไม่ตรงกับชื่อ-นามสกุลที่ลงทะเบียน, บัญชีถูกปิด หรือไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งจะเป็นเหตุให้การโอนเงินไม่สำเร็จ

 

ดังนั้น หากกลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเราไม่ทิ้งกันแล้ว แต่ยังติดขัดเรื่องบัญชีสำหรับรับโอนเงินเยียวยานั้น ควรดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุด และไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบ และโอนเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์

กลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติม แต่ไม่ได้เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนดประมาณ 3 แสนราย จำแนกออกเป็น กลุ่มที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิเราไม่ทิ้งกัน 2.4 แสนราย (หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของจำนวนผู้ที่เข้าสู่การคัดกรองตามหลักเกณฑ์) โดยยังอยู่ระหว่างดำเนินการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 ผู้ขอทบทวนสิทธิ 8 หมื่นราย จะได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิเพื่อนัดหมายยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

กลุ่มที่ 2 ผู้ขอทบทวนสิทธิซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิแล้วแต่ไม่สามารถนัดพบได้หรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ ประมาณ 1 แสนราย เป็น ทำให้ผู้พิทักษ์สิทธิไม่สามารถเจอตัวได้

กลุ่มที่ 3 ผู้พิทักษ์สิทธิได้พยายามติดต่อไปหาแล้วหลายครั้งแต่ติดต่อไม่ได้จำนวน 6 หมื่นราย

ทางกระทรวงการคลังขอให้ผู้ขอทบทวนสิทธิในกลุ่มที่ 2 และ 3 นั้นกระทรวงการคลังจะมีการส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง และให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยที่สะดวกที่สุดเพื่อยืนยันตัวตน และการประกอบอาชีพ โดยนำบัตรประชาชนตัวจริง ไปแสดงพร้อมหลักฐานการประกอบอาชีพได้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองรับเงินเยียวยาจากเราไม่ทิ้งกันโดยเร็วที่สุด

[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]