ราชกิจจาฯ คำสั่งเรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3)

เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร
กดติดตาม “ทีวีพูล”
เพิ่มเพื่อน

ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่ง ศบค. เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 3)

ราชกิจจานุเบกษา ล่าสุดได้เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ที่ ๔/๒๕๖๓

เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓)

 

ราชกิจจาฯ คำสั่งเรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3)
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]