เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 กระทรวงการต่างประเทศ โพสต์ประกาศคำเตือนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVD-19 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 7 โดยมีเนื้อหาระบุว่า

ตามที่มีการรายงานข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVD-19) ในพื้นที่กรุงปักกิ่งอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้น และเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 16 มิถุนายน 2563 สำนักงานเเทศบาลกรุงปักกิ่ง ได้มีประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการต่างๆ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส C0VD-19 สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอสรุปประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบกับคนไทยที่พักอาศัยในกรุงปักกิ่ง ดังนี้

1.ตั้งแต่วันที่ 11- 17 มิถุนายน 2563 พบผู้ติดเชื้อ COND-19 จำนวน 158 ราย โดยผู้ติดเชื้อทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดส่งออกซินฟาตี้ และได้แพร่ระบาดไปยัง 9 เขตของกรุงปักกิ่ง (เขตเฟิงไถ เขตต้าชิง เขตไห่เตี๊ยน เขตฝางชาน เขตซีเฉิง เขตตงเฉิง เขตเฉาหยาง เขตสือจิ่งชาน และเขตเหมินโถวโกว)

2.กรุงปักกิ่งได้ประกาศยกระดับมาตรการฉุกเฉินจากระดับ 3 เป็นระดัน 2 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สรุปมาตรการสำคัญ ดังนี้
(1)ห้ามมิให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ความเสี่ยงสูง/ ความเสี่ยงปานกลาง รวมทั้งตลาดชินฟาตี้ทุกคนเดินทางออกจากกรุงปักกิ่ง สำหรับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงต่ำที่จำเป็นจะต้องเดินทางออกนอกกรุงปักกิ่งจะต้องยื่นผลตรวจกรดนิวคลีอิกที่ตรวจในช่วงระยะเวลาภายใน 7 วัน
(2)ยกเลิกการเรียนการสอนที่สถานศึกษาทุกระดับชั้น โดยให้นักเรียน/ นักศึกษาทุกคนเรียนผ่านระบบออนไลน์ และระงับการกลับเข้าสถานศึกษาทุกแห่ง
(3)กรณีเดินทางไปโรงพยาบาลจะต้องทำการนัดเวลาล่วงหน้าก่อน
(4)รณรงค์ให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย โดยฉพาะในพื้นที่ปิด พื้นที่แออัด และในอาคาร และควรรักษาระยะห่าง 1 เมตร และแนะนำให้หลีกเลี่ยงการชุมนุม ประชุม หรือกินข้าวร่วมกัน
(5)บุคคลที่มีประวัติเดินทางไปตลาดชินฟาตี้ ตลาดยวี่เฉวียนตง ตลาดเทียนเถาหงหลียน รวมทั้ผู้ที่มีประวัติใกล้ชิดกับกลุ่มบุคคลดังกล่าว และผู้ที่มืความเสี่ยง จะต้องเข้ารับการตรวจกรดนิวคลีอิก
(7)จำกัดจำนวนผู้ใช้รถขนส่งมวลชนและควบคุมให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย นอกจากนี้จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ระบายอากาศ และฆ่าเชื้อพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
(8)ห้ามเดินทางเข้าพื้นที่ความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงสูง โดยสำหรับพื้นที่ความเสี่ยงสูงหากมีการเดินทางเข้าพื้นที่ดังกล่าวแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกจากพื้นที่

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งให้คนไทยที่อาศัยในกรุงปักกิ่งให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกรุงปักกิ่งอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกกรุงปักกิ่ง ขอให้ตรวจสอบมาตรการการเดินทางกับเจ้าหน้าที่ในชุมชนของท่านและจุดหมายปลายทางด้วย

ทั้งนี้ ขอให้คนไทยในกรุงปักกิ่งและพื้นที่ใกล้คียงโปรดติตตามซัอมูลข่าวสารสำคัญจากสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิด กรณีคนไทยต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อสายด่วน สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางโทรศัพท์หมายเลข 157-2731-2531