เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เราไม่ทิ้งกันโอนเงินเยียวยาโค้งสุดท้ายอย่างต่อเนื่อง กลุ่มตกค้าง 3 แสนราย อดใจรอ อีก 1 เดือนรู้ผล

มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา  5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน ในโครงการ “ เราไม่ทิ้งกัน “ ผ่านการลงทะเบียนใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com  ยังทยอยจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง จนถึงตอนนี้ แม้ว่าโครงการจะปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ขณะที่เมนูในเว็บไซต์นั้น เหลือเพียง 2 เมนูให้ทำรายการคือ ตรวจสอบสถานะ และสละสิทธิ

 

ระบบจ่ายเงินเยียวยายังคงทำการโอนเงินงวดสุดท้ายให้กับผู้ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนที่ได้สิทธิรับเงินเยียวยาจากเราไม่ทิ้งกันมาตั้งแต่เดือนแรก โดยมีหลักเกณฑ์การรับเงินในวันเดียวกันกับที่มีการโอนเงินทั้ง 2 เดือนที่ผ่านมา ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่ระบบธนาคารปิด กล่าวคือ ระบบจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เนื่องจาก เสาร์-อาทิตย์ ระบบธนาคารปิด ทำให้ไม่สามารถโอนเงินผ่านธนาคารได้ ดังนั้น หากผู้ที่ได้รับสิทธิในงวดที่ 2 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 ระบบก็จะเริ่มโอนเงินอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 29 -30 มิถุนายน 2563 ซึ่งถือเป็น 2 วันสุดท้ายของการโอนเงินในมาตรการเราไม่ทิ้งกัน เพื่อผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับเงินจากเราไม่ทิ้งกันงวดสุดท้าย 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งมาตรการ 15,000 บาทครบทุกราย

หากใครที่ต้องการทราบว่าขั้นตอนการ เยียวยา หรือรับเงินเยียวยา ของตนเองนั้นอยู่ในสถานะไหน สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะจาก “เราไม่ทิ้งกัน” ได้ที่ “เมนูตรวจสอบสถานะ”

อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จที่ผ่านการคัดกรอง 302,160 ราย จากรายชื่อทั้งสิ้น 1.7 ล้านราย ที่ผ่านความเห็นชอบที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้อนุมัติความช่วยเหลือเพิ่มเติมพร้อมกับโครงการอื่นๆ อีก 4 โครงการนั้น คำถามสำคัญสำหรับผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ก็คือ เงินจะเข้าเมื่อไหร่ และจะได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาท เหมือนกันหรือไม่

เรื่องนี้ หากพิจารณาจากรายละเอียดของข่าวสารที่ออกมาก่อนหน้านั้น ระบุว่า “สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจน ก่อนส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณาใน 1 เดือน เพื่อนำไปสู่มาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

โดยรายละเอียดการเยียวยา กลุ่มตกหล่นมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ทั้ง 302,160 รายนั้น จะไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาทต่อคน เหมือนกลุ่มผู้ลงทะเบียน 15.1 ล้านคนก่อนหน้านี้ เพราะลักษณะ และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ส่วนจะเป็นเท่าไหร่ให้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะนำไปพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง เพื่อเสนอขอใช้เงินกู้จากคณะกรรมการกลั่นกรอง ดังนั้น ผู้ลงทะเบียนรับสิทธเยียวยาจากเราไม่ทิ้งกันกลุ่มนี้ ต้องอดใจรอ และคอยติดตามข่าวสารจากกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมของการจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าวจะดีที่สุด”