เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังใช้ได้ตามปกติ สำหรับเดือนกรกฎาคม 2563 ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ “บัตรคนจน ได้รับสิทธิอะไรบ้าง เงินจะโอนเข้าบัตรในวันที่เท่าไร และจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไร เดือนนี้จะมี เงินเยียอีกทั้งวยา 3,000 บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากโครงการที่รัฐบาลจะช่วยเหลือจากสถานการณ์โรคระบาด

-1 กรกฎาคม 2563

1. วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกคน โดยต้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมารูดซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น แต่ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ โดยจะได้รับคนละ 200-300 บาท ตามเกณฑ์หลักเกณฑ์ คือ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือส่วนนี้ 300 บาทต่อเดือน ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน

2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ ครอบคลุมทั้งรถเมล์ รถไฟ รถไฟฟ้า และ บขส. ใช้รูดเพื่อจ่ายเงินในการเดินทาง ส่วนนี้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนจะได้รับคนละ 500 บาท

3. ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคน เป็นจำนวนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ 45 บาทต่อ 3 เดือน หากไม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน จะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไป

-15 กรกฎาคม 2563

4. เงินคืนภาษี 5 เปอร์เซ็น ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ หมายถึง หากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษี ซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือน คิดเป็นจำนวน 5 เปอร์เซ็น ของยอดที่ใช้จ่ายไป โดยเงินที่คืนจากส่วนนี้ แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด 500 บาท ซึ่งเงินจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ e Money สามารถรูดออกมาเป็นเงินสด หรือใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ แต่เงินจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไป ทั้งนี้อัตราภาษี แยกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1 เปอร์เซ็น เป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายอยู่แล้วเมื่อนำบัตรไปใช้จ่าย จากเดิมที่ต้องจ่ายเต็ม 7เปอร์เซ็น ส่วนอีก 5 เปอร์เซ็น เป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับการคืนเงินในเดือนถัดไปผ่าน e-Money สำหรับ 1เปอร์เซ็น สุดท้ายจะถูกนำเข้าไปในกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตรคนจน

-18 กรกฎาคม 2563

สิทธิที่จะได้รับในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็นโครงการที่มีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 รวมระยะเวลาทั้งหมด 11 เดือน หากนับจากเดือนกรกฎาคมเป็นต้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิในส่วนนี้อีก 2 เดือนต่อจากนี้เท่านั้น โดยมีสิทธิที่จะได้รับดังนี้

5. ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือเดือนละไม่เกิน 100 บาท เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้
6. ส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือน โดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ เงินพิเศษเข้าบัตรวันที่ 15 ของทุกเดือน

7. เงินพิเศษผู้สูงอายุ ได้รายละ 50 และ 100 บาท ตามเกณฑ์รายได้ ซึ่งเงินส่วนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุ มีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไปถึงเดือนกันยายน 2563 โดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยเงินในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดมาใช้ได้เช่นกัน

เยียวยาจากสถานการณ์ COVID เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ครม.มีมติเห็นชอบกับการจ่ายเงินเยียวย าเพิ่มเติมใน 4 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID ได้แก่ เยียวย าเกษตรกรในกลุ่มคนที่ลงทะเบียนไม่ทันหรือไม่มีเอกสารสิทธิ์ เยียวย าผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ บัตรคนจน เยียวย ากลุ่มเปราะบาง และเยียวยาผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่ผ่าน

สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนั้น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย เป็นการเยียวย าผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงินทั้งหมด 3,000 บาทต่อคน

แต่ทั้งนี้ขณะนี้ ยังไม่มีการระบุวันที่ที่จะจ่ายเงินเยียวย าว่าเป็นวันใด คงต้องรอลุ้นว่าจะได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งหากเป็นในกรณีนี้ก็จะได้รับเงินทั้งหมด 3,000 บาท เนื่องจากเป็นการจ่ายของเดือนกรกฎาคม และจ่ายย้อนหลังเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2563