เปิดแล้วเว็บ “เราเที่ยวด้วยกัน” อ่านรายละเอียด วิธีรับเงิน เริ่มลงทะเบียน 15 ก.ค. ช่วยจ่ายค่าโรงแรม-เครื่องบินให้ 40 %

วันที่ 2 ..63  หลังจากครม.อนุมัติ 3 โครงการ กำลังใจ เราเที่ยวด้วยกัน และเที่ยวปันสุข ช่วยจ่ายค่าโรงแรมเครื่องบินให้ 40 % เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนก..-..2563

ล่าสุดเปิดแล้วเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน โดยอยู่ในช่วงรับสมัครกิจการเข้าร่วมโครงการ ส่วนประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ..2563 โดยรัฐจะช่วยค่าที่พักค่าเครื่องบิน และคูปองใช้จ่ายวันละ 600 บาท

สำหรับแพ็กเกจ กำลังใจ เพื่อตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

โดยมีเงื่อนไขแพ็กเกจ กำลังใจ คือ

ได้รับสิทธิพิเศษเดินทางท่องเที่ยวฟรี ผ่านบริษัทนำเที่ยว 2 วัน 1 คืน

รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 2,000 บาทต่อคน

ส่วนรายละเอียดแพ็กเกจ เราเที่ยวด้วยกัน สำหรับบุคคลทั่วไป โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40 % ของค่าห้องพักแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน จำนวน 5 ล้านคืน แถมยังสนับสนุนค่าอาหารและค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยว โดยททท.จะแจ้งรายชื่อแก่ธนาคารกรุงไทย และมอบ E-Voucher ผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตังค์ 600 บาทต่อคืน

โดยเงื่อนไขของแพ็กเกจ เราเที่ยวด้วยกัน คือ

ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ต้องเป็นคนไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

ต้องเลือกไปใช้แพ็กเกจในจังหวัดอื่น ที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้านของประชาชนผู้จองที่พัก

สุดท้ายแพ็กเกจ เที่ยวปันสุข สำหรับบุคลลทั่วไป เพื่อสนับสนุนการเดินทางของประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านคนโดยรัฐบาลจะร่วมจ่ายให้ 40 % แต่ไม่เกิน 1,000 บาท และได้สิทธิ์คนเดียวครั้งเดียว

โดยมีเงื่อนไขแพ็กเกจ เที่ยวปันสุข คือ

ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ต้องเป็นคนไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

แพ็กเกจดังกล่าว จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอพธนาคารกรุงไทย เพื่อขอรับบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์ และนำมาเป็นส่วนลด

โดยจะเปิดตัวเว็บไซต์ให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่ 15 .. ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวจะสนับสนุนการท่องเที่ยวของประชาชนในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการเที่ยวปันสุข

[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]