เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เฟี้ยว์ฟ้าว สุดสวิงริงโก้ นักแสดงสาวสายบุญอารมณ์ดี ได้โพสต์ปาฏิหาริย์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นกับตัว ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมกับภาพแสงที่พาดผ่าน และวงกลมจุดที่เกิดปาฏิหาริย์ไว้

“*****#แชร์ให้กัลยาณมิตรได้เก็บไว้ ศักดิ์สิทธิ์แท้

ทุกเรื่องราวที่ ข้าพเจ้า คนๆ นี้ได้บอกกล่าวที่ผ่านมา..ล้วนแต่เป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น

#ปาฏิหาริย์ หรือ #เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดถึง #ของศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าได้มานั้นล้วนแต่ได้จาก***#สิ่งศักดิ์สิทธิ์#จัดสรรให้ทุกประการ

คงเป็นเพราะ _ข้าพเจ้า #ทำเพราะความรักสุดหัวใจ คงเป็นเพราะข้าพเจ้า #ศรัทธา #ด้วยจิตที่มั่งคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆ ศรัทธาด้วยจิตบริสุทธิ์
คงเป็นเพราะข้าพเจ้า #มีสัจจะ คงเป็นเพราะข้าพเจ้า#ได้เดินทางตามนิมิต ที่ให้ไว้ คงเป็นเพราะ #สะพานบุญที่ตั้งใจมอบให้ที่สุขล้น คงเป็นเพราะ ข้าพเจ้า#เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจิต

กราบขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ กราบขอบพระคุณเทพเทวดาทุกพระองค์ กราบขอบพระคุณพญานาคทุกพระองค์ ที่คอยชี้ทางแสงสว่าง ที่เมตตาสะพานบุญคนๆนี้

**ขอสิ่งๆ นี้..#มวลสารศักดิ์สิทธิ์นี้ #ของข้าพเจ้า**
**ที่ข้าพเจ้า*****#จะมอบให้ได้บูชาตั้งแต่วันนี้ไป**

#จงไปถึงผู้มีบุญ #มีบารมี #ได้ไปครอบครองให้เขาทั้งหลายนั้น มีแสงธรรม
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี สวดมนตร์ ภาวนา สมาธิด้วยจิตที่ศรัทธา บริสุทธิ์จากจิตที่แท้จริง

#เพื่อบุญนี้จะ#ย้อนกลับสู่เจ้าตนที่เป็น…#ลูกหลานพญานาค หรือ #ผู้เพียรดีจิตดีคิดดีให้มีความสุข สมหวัง ในกายในใจในจิต #ตั้งแต่พรรษานี้เป็นต้นไป #เหรียญพระพุทธเจ้าทันใจที่มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์ #อยู่ในนาคบ่วงบาศ #คู่บุญคู่บารมี #ตั้งแต่พรรษานี้เป็นต้นไปเทอญ”

” #แชร์แสงปาฏิหาริย์ส่งแสงธรรม เรื่องจริงที่เกิดขึ้น กับอิมขอบุญนี้ส่งถึง#พญานาคทุกๆตระกูล #พญานาคทุกพระองค์ นาคีนาคาทุกพระองค์
#ติดแสงปาฏิหาริย์ที่งดงาม #งดงามจับจิต #ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ #พุทธคยา #ประเทศอินเดีย

เมื่อตอน เดือนเกิดปีนี้ ของข้าพเจ้าพญานาค ได้นิมิตฝัน ข้าพเจ้าจึงเดินทางไปประเทศอินเดียเพื่อไปปฏิบัติธรรม ตามขั้นตอน ตามนิมิต ทุกประการ

โดยนำ #มวลสารหินศักดิ์สิทธิ์ตั้งจิตขอพร #ที่เรานั้นจะส่งต่อให้ผู้มีบารมี #ตั้งแต่เข้าพรรษานี้เป็นต้นไปให้ผู้มีบุญ ได้ไปกราบไหว้บูชาสวดมนตร์ สมาธิ ภาวนา เจริญ

“เพื่อส่งบุญนี้ถึง #พญานาคทุกๆตระกูล โปรดเปิด_เปิดขุมทรัพย์_เปิดโชค_บารมี_เปิดสิ่งดีๆ ให้กับผู้จิตดี เพียรดี ที่จะได้ไปด้วยเทอด ซึ่ง
หินศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ผ่านการสวด #ด้วยจิตตั้งมั่น #ศรัทธา #ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ #เป็นเวลา365วัน #คูณ33ปี จะขอส่ง มวลสารศักดิ์สิทธิ์นี้…นำมาประดิษฐ์เป็น #เหรียญพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109ของโลกและอัญเชิญมาใส่ใน วง #นาคบ่วงบาศ

เพราะพญานาคนั้น เป็นเทพแห่งทรัพย์เป็นเทพแห่งความดี ที่เคียงข้าง ทีรักและศรัทธา ต่อพระพุทธเจ้าด้วยจิตบริสุทธิ์ ข้าพเจ้า”ปฏิบัติ ด้วยความตั้งใจ ตั้งมั่น ศรัทธา ข้าพเจ้า”ภาวนา ด้วยจิตที่ผ่องใส สะอาด สงบ ข้าพเจ้า”พร้อม ที่จะส่งต่อ มวลสารหินศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้มีบุญ ได้ไปกราบไหว้ติดตัว

#ต่อจากนี้ไป นาคบ่วงบาศ จะมี เหรียญพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109 อยู่ในองค์นาคด้วย #มวลสารหินศักดิ์สิทธิ์ #นี้เป็นของจริงด้วยความปราณีตละเอียดในจิตที่ผ่องใสเพื่อคู่บุญคู่บารมี สิริมงคล งดงาม ศักดิ์สิทธิ์จับจิต”