เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

คลังเร่งตรวจสอบผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ “เราไม่ทิ้งกัน” แต่มาลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 15,000 บาท พร้อมยึดเงินคืนทั้งหมด

มีผู้ที่ได้รับหนังสือจาก สศค.โดยในหนังสือระบุว่า ตามที่กระทรวงการคลังมีมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวน 5,000 บาท 3 เดือน และท่านได้แสดงความประสงค์สละสิทธิ์การได้รับเงินชดเชย เพื่อให้การดำเนินการสละสิทธิ์เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ขอให้ท่านดำเนินการคืนเงินชดเชยรายได้ที่ท่านได้รับแล้วทั้งหมด ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และให้ชำระเงินผ่านช่องทาง โมบาย แบงก์กิ้ง และเอทีเอ็มของธนาคารใดก็ได้นั้น

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเผยว่าสำหรับผู้ที่สละสิทธิ์ต้องคืนเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้คลังภายใน 7 วัน หลังได้รับหนังสือแจ้งเตือน แต่ถ้าหากไม่คืนภายใน 7 วัน ทางกระทรวงการคลังจะส่งหนังสือเตือนอีก 1 ครั้ง เมื่อครบกำหนด 1 เดือน ถ้ายังไม่คืนเงินอีกนั้น ก็ต้องพิจารณาดำเนินการกันอีกต่อไป

แต่เบื้องต้น ยังไม่ได้มีโทษ เพราะเป็นการขอความร่วมมือให้มาคืน เนื่องจากท่านที่ได้รับจดหมายมีความประสงค์ขอสละสิทธิ์ ทางเราจึงเตือนไปว่าการขอสละสิทธิ์ของท่านสมบูรณ์แล้ว กรุณาคืนเงินที่ได้รับไปด้วย จริงๆ ทางเราได้ส่ง SMS ไปแจ้งเตือนก่อนหน้านี้แล้ว โดยส่งจดหมายเป็นทางการตามไปทีหลัง”

เมื่อไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่แรก แล้วไปลงทะเบียน จึงต้องคืนเงิน สำหรับช่วงแรกทางเราทำงานแข่งกับเวลา อยากให้เงินเยียวยาถึงมือพี่น้องโดยเร็วที่สุด ซึ่งตอนนี้ทางเราได้กลับมาตรวจสอบย้อนหลังแล้ว เพราะถ้าตรวจสอบตั้งแต่ต้นจะทำให้การจ่ายเงินนั้นล่าช้า

ขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบผู้ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วมาลงทะเบียน เนื่องจากรัฐวิสหกิจมีหลายแห่ง สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ เราไม่ทิ้งกัน แม้จะได้รับเงินเยียวยาไปครบหมดแล้ว 15,000 บาท ก็ยังมีสิทธิ์คืนเงินเช่นกันถ้าหากพบเป็น ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ เจ้าพนักงานของรัฐ