เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

“เราไม่ทิ้งกัน” เรียกคืนเงินเยียวยา 5,000 บาท เฉพาะบางคนเท่านั้น

ทางเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์  ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอเผยว่า ข่าวล่าสุดจากกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเรียกคืนเงินเยียวยา 5,000 บาท  สำหรับผู้ที่ได้รับเงินไปแล้วบางคน ซึ่งทางกระทรวงการคลังได้ออกประกาศขอความร่วมมือกลุ่มผู้ที่สละสิทธิคืนเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยคุณลวรณ แสงสนิท ได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงกรณีที่มีสื่อในสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่เอกสารการเรียกคืนเงิน จากกลุ่มผู้สละสิทธิมาตราการเยียวยา 5,000 บาท 

โดย วันที่ 14 มิ.. 63 ที่ผ่านมา มีผู้สละสิทธิ 10,121 ราย มีผู้คืนเงินให้กระทรวงการคลังครบถ้วนแล้ว 2,455ราย คงเหลือผู้ที่ยังไม่คืนเงิน 7,666 ราย กระทรวงการคลังจึงได้มีหนังสือ แจ้งให้กลุ่มสละสิทธิดำเนินการคืนเงินเยียวยาที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดต่อกระทรวงการคลัง ซึ่งหลังจากมีหนังสือออกไปแล้ว วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 มีผู้คืนเงินเพิ่มเติมจำนวน 84 ราย ดังนั้นเพื่อให้การสละสิทธิเสร็จสมบูรณ์ จึงขอความร่วมมือจากผู้แสดงความประสงค์สละสิทธิคืนเงินที่ได้รับไปเต็มจำนวนให้แก่กระทรวงการคลัง โดยสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน หรือว่านำหนังสือที่ได้รับ จากกระทรวงการคลังไปติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทุกแห่งทั่วประเทศ 

 

ท่านโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่า ในทางปฎิบัตินั้นเป็นไปได้ยากมาก ที่การยื่นความประสงค์สละสิทธเงิน 5,000 บาท จะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจหรือมีผู้อื่นดำเนินการแทน โดยที่เจ้าตัวไม่รับทราบ หรือว่ายินยอม เนื่องจากการสละสิทธิจะต้องดำเนินการที่หน้าเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน”

ซึ่งมีหลายขั้นตอน ซึ่งจะต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ที่ให้ไว้ในการลงทะเบียน รวมทั้งมีการยืนยันตัวตน otp ที่ถูกส่งไปยังหมายเลข

โทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียนอีกด้วย หากท่านมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่ สำนักงานเศรศฐกิจการคลัง โทร 02 273 9020 ต่อ 3569 3556 และ 3566