เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายคดี หมายเลขแดงที่1552/2547 กองบังคับคดีล้มละลาย 2 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม โดยระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคําพิพากษาให้บริษัท วิล จํากัด จําเลยที่1 และ นางเวนิกา เทวกุล ณ อยุธยา หรือ นางเวนิกา วิล จําเลยที่ 2 ล้มละลายเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 นั้น

จําเลยที่ 1 เลขทะเบียนนิติบุคคล อาชีพไม่ปรากฏมี สํานักงานตั้งอยู่ ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร จําเลยที่ 2 เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม2502 อาชีพไม่ปรากฏ มีภูมิลําเนาอยู่ แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งยกเลิกการล้มละลายของบริษัทวิลจํากัดจําเลยที่ 1 และ นางเวนิกา เทวกุล ณ อยุธยา หรือ นางเวนิกา วิล จําเลยที่2 ตามมาตรา135 (4) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.2483 ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 อริศรา ช่อพยอม เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ยกเลิกการล้มละลาย หญิงนามสกุลดัง 'เทวกุล ณ อยุธยา'