เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner
จากกรณีที่มีเด็กหญิงที่มาในครอบครัวทูตป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น หลังได้รับรายงานในพื้นที่ กรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยา สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองร่วมกันกรุงเทพมหานคร เร่งดำเนินการสอบสวนโรคโควิด-19และรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีโควิด-19ดังกล่าวทันทีจากการสอบสวน พบว่าผู้ป่วยโควิด-19รายดังกล่าวเป็นเพศหญิง อายุ 9 ปี ปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เป็นรายที่เคยรายงานเป็นผู้ป่วยโควิด-19และมีการแถลลงข่าวไปแล้วเมื่อเสาร์ โดยประวัติของผู้ป่วยเดินทางมาจากภูมิภาคแอฟริกาพร้อมกับครอบครัวที่เป็นคณะฑูตซึ่งก่อนเดินทางได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมครอบครัวรวม 5 คน เป็นไปตามขั้นตอนและมาตรการก่อนเดินทางเข้าไทยผลตรวจทุกคนไม่พบเชื้อโควิด-19ที่ประเทศต้นทาง และเดินทางถึงไทยเมื่อศุกร์ (10 ก.ค.) เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการซ้ำ ผลตรวจพบเด็กหญิงติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย จึงได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของครอบครัวทูตดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการของคำสั่ง ศบค. ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ข้อ (4) ทั้งนี้เที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยมีผู้โดยสารทั้งหมด 245 คน พบว่ามีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังและสอบสวนโรค จำนวน 47 ราย จากการตรวจหาเชื้อพบผู้ติดเชื้อ รวม 12 ราย รวมผู้ป่วยรายนี้ และมีการส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร จ.สมุทรปราการ และ จ.ฉะเชิงเทรา ขณะนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่มเติม
ทำอะไรนึกถึงหน้า ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สายป่านกำลังจะขาด ผู้ประกอบการรายเล็กที่กำลังพยายามลุกขึ้นมายืน ลูกจ้างคนที่ถูกให้ออกจากงาน คุณหมอคุณพยาบาลที่ยังไม่หายจากการเหน็ดเหนื่อย และหัวใจของพวกเขาที่กำลังออกไปโรงเรียน