เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เราไม่ทิ้งกันช่วยเหลือผ่านธนาคารรวม 11.16 ล้านราย ตลอดครึ่งปีที่ผ่านมา

จากการ “ เราไม่ทิ้งกัน”  เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แล้ว สถาบันการเงินยังมีการช่วยเหลือเยียวยาให้กับลูกค้า และประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้เปิดเผยข้อมูลครึ่งปีแรกของ ธนาคารของรัฐทั้ง 9 แห่งได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบผ่านสินเชื่อรวม 11.16 ล้านราย เป็นวงเงินกว่า 3.7 ล้านล้านบาท

สำหรับประเภทสินเชื่อที่มีผู้คนเข้ามาใช้มากที่สุด คือ สินเชื่อเกษตร จำนวน 5.7 ล้านราย วงเงินสินเชื่อ 1,313,285 ล้านบาท ขณะที่ การพักชำระหนี้ถือเป็นมาตรการที่ลูกค้าได้รับความช่วยเหลือมากที่สุดจำนวน 7.2 ล้านราย วงเงินสินเชื่อ 3,012,952 ล้านบาท

ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย รวมถึงรายได้ และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าประชาชน กระทรวงการคลัง และ ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้มีนโยบายให้สถาบันการเงินต่าง ๆ รวมถึงสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่งเร่งจัดทำมาตรการทางด้านการเงินเพื่อเยียวยาช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเร่งด่วนตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น”

สถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่งประกอบไปด้วย

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารออมสิน
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
5. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
7. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)
8. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)
9. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

สถาบันการเงิน และธนาคารของรัฐทั้ง 9 แห่ง ได้จัดทำรายละเอียดมาตราการช่วยเหลือเยียวยา ไม่น้อยกว่ามาตรการขั้นต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ครอบคลุมลูกหนี้ทั้งในกลุ่มลูกค้าประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพประจำ อาชีพอิสระ เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการดำเนินการคู่ขนานไปกับมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน โดย ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ระบุว่า มีจำนวนของลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วถึง 11.16 ล้านราย วงเงินสินเชื่อรวม 3,789,698 ล้านบาท

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาจากธนาคารของรัฐทั้ง 9 แห่ง สามารถจำแนกออกเป็น

  • สินเชื่อที่ได้รับความช่วยเหลือมากที่สุด คือ สินเชื่อเกษตร จำนวน 5.7 ล้านราย วงเงินสินเชื่อ 1,313,285 ล้านบาท
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคล ช่วยเหลือลูกค้าได้จำนวน 4.6 ล้านราย วงเงินสินเชื่อ 1,704,210 ล้านบาท
  • สินเชื่อประเภท SMEs (อาทิ ท่องเที่ยว ค้าส่ง/ค้าปลีก และอุตสาหกรรม) จำนวน 175,342 ราย วงเงินสินเชื่อ 723,044 ล้านบาท

“รูปแบบของมาตรการความช่วยเหลือที่สถาบันการเงินของรัฐจัดทำให้กับลูกค้าถือว่ามีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับระดับความเดือดร้อนของลูกค้าประชาชนหรือผู้ประกอบการ อาทิ การขยายระยะเวลาการชำระหนี้เพื่อลดจำนวนเงินงวด การปรับลดอัตราดอกเบี้ย และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือให้สินเชื่อเพิ่มเติมทั้งลูกหนี้เดิมและลูกหนี้ใหม่ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน จำนวน 3 ล้านราย วงเงินสินเชื่อรวม 183,554 ล้านบาท แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งสามารถลดผลกระทบให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างมาก”