เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธี จัดสรรเงินรางวัลอุดหนุนอปท.” ประจำปี 63 จำนวน 178 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 16 ..2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ..2563

ทั้งนี้ มีเนื้อหาระบุว่า คณะอนุกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ .. 2563 จำนวน 178,200,000 บาทเรียบร้อยแล้ว

จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ..2563 ตามมติของคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการที่ดี จำนวน 178,200,000 บาท ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครองส่วนท้องถิ่น ตามขนาดองค์และประเภทรางวัล รางวัลสูงสุด 5 ล้านบาท ต่ำสุด 2 ล้านบาท เพื่อเป็นรางวัล ให้นำไปใช้สร้างประโยชน์ท้องถิ่นต่อไป 

มีผลนับแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ลงนามประกาศโดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น