ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จัดโครงการ “ร่วมใจ แบ่งปัน รอยยิ้ม”

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จัดโครงการ“ ร่วมใจ แบ่งปัน รอยยิ้ม” นำผลิตภัณฑ์เนื้อจระเข้สด 2,000 กิโลกรัม อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จัดโครงการ“ ร่วมใจ แบ่งปัน รอยยิ้ม” นำผลิตภัณฑ์เนื้อจระเข้สด 2,000 กิโลกรัม อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

โดยมี คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารศูนยก์ารค้าฟอร์จูนทาวน์, คุณชัชชัย กิตติไชย ( เสี่ยชัช ตลาดไท), ไทย คร๊อกโค ฟาร์ม & อรุณฟาร์จระเข้ ศรีอยธุยา, คุณแววตา สอนสุภาพ (เจ้แวว สำเพ็ง) ร่วมเปิดโครงการ“ ร่วมใจ แบ่งปัน รอยยิ้ม
ณ ลานฟอร์จูน สตรีท ศนูยก์ารค้าฟอร์จูนทาวน์

ภายในงานมีการผลิตภัณฑ์เนื้อจระเข้สด จำนวน 2,000 กิโลกรัม อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด โควิด -19 เช่นหน้ากากผ้า และหน้ากากอนามัย
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แผ่นกรองหน้ากาก
ถุงผ้าลดโลกร้อน ฯลฯ มาแบ่งปันเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนและการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แจกให้กับผู้เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า พนักงานบริษัทภายใน อาคารและบริเวณใกล้เคียง กลุ่มผู้พักอาศัยและผู้สัญจรอยู่บริเวณโดยรอบศูนย์การค้า

ซึ่งมีประชาชนมารอรับสิ่งของบริจาคจำนวนมาก ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 มีการตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมทั้งฉีดแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อ ก่อนเข้าร่วมงาน

 

การจัดงานครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันแก่สังคมในภาวะวิกฤติ COVID-19 , เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดให้เกิดการจับจ่ายในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ให้กลับมาใช้บริการมากขึ้น ,เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้า และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศูนย์การค้าลูกค้า และคู่ค้า และบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จัดโครงการ “ร่วมใจ แบ่งปัน รอยยิ้ม” ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จัดโครงการ “ร่วมใจ แบ่งปัน รอยยิ้ม” ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จัดโครงการ “ร่วมใจ แบ่งปัน รอยยิ้ม” ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จัดโครงการ “ร่วมใจ แบ่งปัน รอยยิ้ม”
ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จัดโครงการ “ร่วมใจ แบ่งปัน รอยยิ้ม” ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จัดโครงการ “ร่วมใจ แบ่งปัน รอยยิ้ม” ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จัดโครงการ “ร่วมใจ แบ่งปัน รอยยิ้ม”
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]