เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เราไม่ทิ้งกันเร่งตรวจสอบเยียวยาผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ

สำหรับโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” แม้ว่าโครงการจะปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เมนูในเว็บไซต์ยังเหลือ 2 เมนูให้ทำรายการคือ ตรวจสอบสถานะ และ สละสิทธิมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน ในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ผ่านการลงทะเบียนใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com  จ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนต่อเนื่อง 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท จนถึงตอนนี้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันก็ยังคงเหลือผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยา แต่กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้อีกราว 7 หมื่นคน

นายลวรณ แสงสนิท  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่า การคงเหลือกลุ่มผู้ได้รับสิทธิแต่ระบบไม่สามารถโอนเงินให้ได้อีกกว่า 7 หมื่นรายนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาเกี่ยวกับบัญชีรับเงิน อาทิ หมายเลขบัญชีไม่ตรง ยังไม่มีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน หรือ บัญชีปิด เป็นต้น ที่ผ่านกระทรวงการคลัง  ได้ดำเนินมาตรการในการแก้ปัญหาผู้ได้รับเงินเยียวยาตกหล่น โดยการพยายามโอนเงินเราไม่ทิ้งกันซ้ำ (Retry) อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง ส่งข้อความ SMS แจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนอีกทางหนึ่ง แต่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ ส่วนหนึ่งคาดว่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

เพื่อทำให้มาตรการเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ระบบจึงได้เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบให้กับผู้ที่สงสัยว่าตนเองอยู่ในข่ายดังกล่าวหรือไม่ ผ่านเมนูใหม่ล่าสุด คือ ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ ที่เปิดให้ใช้งานตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

วิธีการตรวจสอบสิทธิสำหรับ ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ ทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1. เข้าไปยังเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
2. เลือกเมนู ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ
3. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้ลงทะเบียน 13 หลัก
4. รับทราบผลการตรวจสอบสิทธิ

หากตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่า มีชื่ออยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ ทางกระทรวงการคลังขอให้รีบไปติดต่อธนาคารใดก็ได้ที่มีบัญชีอยู่ และดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนโดยเร็ว โดยหลังจากนี้ กระทรวงการคลังจะพิจารณาปิดโครงการ และยุติการโอนเงินในระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีกระแสข่าวเกี่ยวกับมาตรากรเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน อยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การจ่ายเงิน 5,000 บาท นั้นจะได้ 3 เดือน หรือ 6 เดือนเราไม่ทิ้งกันเปิดลงทะเบียน รอบ 2 หรือไม่ หรือ มีเงินเยียวยาจากโครงการอื่นๆ ที่มาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกบ้างไหม

โฆษกกระทรวงการคลังย้ำถึงเรื่องดังกล่าวว่า กระทรวงการคลัง ไม่ได้เปิดลงทะเบียนเพิ่มเติม หรือไม่ได้แจ้งชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใด เนื่องจากที่ผ่านมา ระบบได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาต่อเนื่อง เดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท ซึ่งมาตรการเยียวยาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาทั้งหมด 15.3 ล้านคน