เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

วันที่ 18 ส.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจําเลยจากล้มละลาย ความว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 9 มิ.ย.2558 ศาลล้มละลายกลาง พิพากษาให้ น.ส.บุญมี วงษ์สุวรรณ จําเลย เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.2558 ต่อมา ศาลคําสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดจําเลยจากล้มละลายไว้ บัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงปลดให้ น.ส.บุญมี วงษ์สุวรรณ ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ 21 เม.ย.2563 ประกาศ ณ วันที่ 5 มิ.ย.2563