ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ปลดคนนามสกุล’วงษ์สุวรรณ’ จากการล้มละลาย!!

เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร
กดติดตาม “ทีวีพูล”
เพิ่มเพื่อน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจําเลยจากล้มละลาย โดยมีเนื้อหาดังนี้

แจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นางสาวบุญมี วงษ์สุวรรณ จําเลย เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558 นั้น ต่อมา ศาลมีคําสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดจําเลยจากล้มละลายไว้

บัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงปลดให้ นางสาวบุญมี วงษ์สุวรรณ ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ 21 เมษายน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

วยุดา คงแก้ว

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ปลดคนนามสกุล’วงษ์สุวรรณ’ จากการล้มละลาย!!
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]