เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงปฏิบัติภารกิจโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ

เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร
กดติดตาม “ทีวีพูล”
เพิ่มเพื่อน
ข่าวในพระราชสำนัก ได้นำเสนอวีดิทัศน์ชุด รอยยิ้มในเรือนจำ โดยประมวลภาพ “เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” ขณะที่ปฏิบัติภารกิจโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ
รายงานข่าวระบุว่า “เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” ได้รับ และน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สานต่อพระราชปณิธานด้วยการลงมือทำโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง โดยเริ่มทดลองทำที่ทัณฑสถานหญิงกลาง เป็นแห่งแรก เพื่อทำให้เห็นว่า แม้ในบริเวณที่มีพื้นที่เล็ก ๆ ก็สามารถทำได้ เพื่อเป็นแนวทางให้ที่อื่น ๆ นำไปปฏิบัติด้วยตัวเองต่อไป
อีกทั้งยังเป็นแนวพระบรมราโชบาย ที่ทรงห่วงใยในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อเสริมความเชื่อมั่น เพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่ถูกต้อง เป็นทั้งองค์ความรู้ และภูมิคุ้มกัน ที่ผู้ต้องขังจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันหลังพ้นโทษต่อไป
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]