เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

‘ต๊อบ-ครอบครัว’ ขายหุ้น ‘เถ้าแก่น้อย’ ร้อยกว่าล้าน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม ครอบครัวพีระเดชาพันธ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ขายหุ้นจำนวนมาก โดย ต๊อบ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ขายหุ้นจำนวน 11.75 ล้านหุ้น แบ่งเป็น อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ขายหุ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 64 จำนวน 4.5 ล้านหุ้น ในราคา 12 บาท และขายอีกครั้งเมื่้อวันที่ 22 มกราคม 64 จำนวน 1.2 ล้านหุ้น ณ ราคา 11.1 บาท

อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ขายหุ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 64 จำนวน 2.5 ล้านหุ้น ที่ราคา 11.94 บาท

ด้านณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ขายหุ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 64 จำนวน 1.65 ล้านหุ้น ที่ราคา 11.95 บาท ขายเมื่อวันที่ 21 มกราคม 64 จำนวน 5 แสนหุ้น ที่ราคา 11.1 บาท และขายวันที่ 22 มกราคม 64 จำนวน 1.39 ล้านหุ้น ที่ราคา 11.17 บาท รวมเป็นการขายหุ้นออกทั้งสิ้น 11.75 ,ล้านหุ้น คิดเป็นเ 0.85% หรือเป็นงิน 138 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม รายงานว่า นายณัชชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท แต่งตั้ง นายอาณาจักร ลิ้มไพรสันต์ ดำรงตำแหน่งแทน

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ ทำหนังสือ หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระบุว่า บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ติด Cash Balance ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 5 มีนาคม

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น