เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ นักธุรกิจ – มาดามแป้ง – ตูน บอดี้สแลม รวม 12,868 ราย

29 มกราคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 12,868 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ “พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “

อ่านต่อรายชื่อทั้งหมดที่นี่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/E002/1.PDF