เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเรื่อง ศาลมีคําสั่งให้ นางโรจนา สวัสดิวัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง ในคดีแพ่งหมายเลขดําที่ ยชพ 821/2563 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ 1302/2563

ประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นางโรจนา สวัสดิวัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง คือ หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ซึ่งเป็นบุตร

เนื่องจากนางโรจนาป่วยด้วยโรคความจำเสื่อม  อัลไซเมอร์ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันได้ ต้องมีผู้ดู จึงเข้าลักษณะเป็นบุคคลผู้วิกลจริต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28

สำหรับ นางโรจนา สวัสดิวัตน์ เป็นภรรยาจากการสมรสครั้งที่ 2 ของ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ หรือ “คุณชายถนัดศรี” นักชิมและนักเขียนต้นตำรับ “เชลล์ชวนชิม” มีบุตร 1 คน คือ หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ หรือรู้จักกันในชื่อของคุณอิงค์, ปิ่นโตเถาเล็ก