เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เช็กด่วน คุณสมบัติและขั้นตอน ก่อนลงทะเบียน “ม.33 เรารักกัน” รับเงิน 4,000 บาท

จากกรณีโครงการ ม.33 เรารักกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คาดว่าจะมีผู้เข้าข่ายมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวย ารายละ 4,000 บาท ใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท

 

 

 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 4,000 บาท “ม.33 เรารักกัน” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2 เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม

3 ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการ เราชนะ

4 ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.63)