คนข้อเสื่อมเฮ!!!! ญี่ปุ่นเจ๋ง …สกัด PROTEOGLYCAN สร้างเซลล์ข้อต่อได้สำเร็จ เจ้าแรกของโลก !!!!

เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร
กดติดตาม “ทีวีพูล”
เพิ่มเพื่อน

                       

ในยุคปัจจุบันที่โลกเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หนึ่งในปัญหาสุขภาพที่ส่งกระทบต่อการดำเนินชีวิตคือภาวะข้อเสื่อมในผู้สูงวัย ซึ่งปัญหานี้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาของการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยเหลือให้ประชากรกลุ่มนี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

PROTEOGLYCAN (โปรติโอไกลแคน หรือ โพรทีโอไกลแคน) คือโปรตีนชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในโครงสร้างของผิวหนังและข้อต่อ นอกเหนือจากคอลลาเจนและกรดไฮยาลูโรนิค ซึ่ง Proteoglycan  โดยมีประวัติเริ่มต้นมาจากอาหารพื้นบ้านของชาวฮอกไกโดที่ชื่อว่า “Hizu Namasu” ที่ชาวญี่ปุ่นนิยมบริโภคกันโดยทั่วไป อาหารนี้เกิดจากการนำกระดูกอ่อนจากสันจมูกของส่วนหัวแซลมอนมาหั่นบางๆ ดองร่วมกับหัวไชเท้าผสมกับน้ำส้มสายชู เป็นหนึ่งในเคล็ดลับความแข็งแรงและอ่อนเยาว์  แซลมอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบจะพบมากที่เมืองฮอกไกโดและอาโอโมริ เนื่องจากเป็นแหล่งธรรมชาติที่ยังคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์

ทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ นำโดย Professor TAKAGAKI  ประสบความสำเร็จในการสกัด “PROTEOGLYCAN” จากจมูกปลาแซลมอนไ้ด้เป็นรายแรกของญี่ปุ่นและของโลก  ผลงานของทีมนักวิจัยญี่ปุ่นเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกจนได้รับรางวัล NEXTY AWARDS สาขาผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี จากงาน Natural Product Expo West ซึ่งจัดขึ้นที่เมือง Anaheim รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังได้รับการจดสิทธิบัตรกระบวนการผลิตจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย

              

เมื่อพูดถึงกลไกการทำงานของสารสำคัญนี้  ในส่วนของผิวหนัง Proteoglycan จะทำหน้าที่ในการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวหนัง รวมถึงการผลิตคอลลาเจนและกรดไฮยาลูโรนิค  ยิ่งไปกว่านั้นยังเพิ่มความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นให้แก่ผิวหนัง

หน้าที่สำคัญอีกหน้าที่หนึ่งของ Proteoglycan คือมีความสามารถในการกระตุ้นการสร้างเซลล์ข้อต่อ รวมถึงลดอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน  นอกจากนี้แล้วองค์ประกอบส่วนมากที่พบในกระดูกอ่อนจะประกอบไปด้วย น้ำ คอลลาเจน และ Proteoglycan  โดยที่ Proteoglycan ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะมีหน้าที่เฉพาะเจาะจงต่อกระดูกอ่อน เช่น ความยืดหยุ่นและความต้านทานต่อการกระแทก

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Proteoglycan : การกระตุ้นการทำงานของเซลล์ในการสร้างกระดูกอ่อน

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความสามารของ proteoglycan ในการกระตุ้นการสร้างเซลล์กระดูกอ่อน โดยทำการทดลองด้วยแบบจำลองของเซลล์ ATDC5 ในหลอดทดลอง  ด้วยความเข้มข้นของ proteoglycan ที่แตกต่างกัน (12.5, 25 และ 50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ)  ผลการทดลองพบว่าที่ความเข้มข้นมากขึ้นของ proteoglycan มีอัตราการสร้างเซลล์กระดูกอ่อนเพิ่มขึ้น (กราฟรูปที่ 1)  โดยกระบวนการเร่งการเกิดใหม่ของกระดูกอ่อน จึงช่วยป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมและลดอาการปวดอันเนื่องมากจากข้อเข่าเสื่อม

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Proteoglycan : การลดอาการปวดข้อ

งานวิจัยนี้มีผู้เข้าร่วมการทดลองเป็นชาวญี่ปุ่นทั้งชายและหญิงจำนวน 12 คน  อายุ 40-70 ปี   มีอาการปวดข้อในระดับไม่รุนแรง ได้ทำการบริโภค Proteoglycan 50 มิลลิกรัม/วัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์  พบว่าค่าวัดระดับความปวด (VAS) ลดลง (กราฟรูปที่ 2) ซึ่งทดสอบจากการเดินและการขึ้น-ลงบันได มีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์ที่ 2  ดังนั้นจึงคาดได้ว่า Proteoglycan มีผลในการลดอาการปวดข้อเข่าได้

 

 

 

         

คำอธิบายเพิ่่มเติม :
1 VAS (Visual Analogue Scale) เป็็นการวััดความปวดโดยใช้้สเกลเส้้นตรงยาว 100 มม.ปลายด้้านหนึ่่งแทนค่่าด้้วย 0 หมายถึึง ไม่่ปวดปลายอีีกข้้างหนึ่่งแทนค่่าด้้วย 100 หมายถึึง ปวดรุุนแรงมากที่่สุุด
เอกสารอ้างอิง :
Teruaki Masutani et al., The Japanese Society for Bone and Mineral Research Twenty-eight Lecture, 268 (2010)
Tatsuji Takahashi et al., Japan Society of Nutrition and Food Science Sixty-fifth lecture, 250 (2011)

สำหรับคนไทย ..เตรียมตัวเฮได้เลย เพราะนวัตกรรม Proteoglycan นี้  ได้ถูกนำเข้ามายังประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท เอสเคเจ ซุปเปอร์ วิชั่นส์ จำกัด  เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทย!!!  สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Proteoglycan

  • สอบถามได้ที่ Facebook Page : SKJ.Official หรือ Line : @skjofficial
  • หรือติดตามสาระน่ารู้ พร้อมเคล็ดลับการดูแลสุขภาพ ได้ที่ https://ads.movefast.me/skjproteoglycan/

 

[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]