โปรดเกล้าฯ เครื่องราชฯจุลจอมเกล้า “พล.ต.หญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์” และอีก 46 คน

เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร
กดติดตาม “ทีวีพูล”
เพิ่มเพื่อน

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเจ้าฝ่ายหน้า และฝ่ายใน “พลตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์” และอีก 46 คน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเจ้า ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและฝ่ายใน จำนวน 47 คน ดังนี้

1. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

2. พลเอก ณรงค์ แสงชนะศึก

3. พลเอก นนท์เกษม ขำเกษม

4. พลเรือเอก วีระศักดิ์ อ๊อกกังวาล

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า

5. นายไพศาล ล้อมทอง

6. พลตรีรังษี ธีระศิลป์

7. พลตรีปรีชา น้ำฟ้า

8. พลตรีธราธร บัวทรัพย์

9. พลเรือตรีวิชิต สุทธิพงศ์

10. พันเอก เปรมินทร์ ธิวันนา

11. พันเอก ณฤทธิ์ เจริญครองสกุล

12. พันเอก ปฏิเวธ ไม้สนธิ์

13. พันเอก สัญญา สาริบุตร

14. นาวาเอก สำรวย บุญแจ้ง

15. พันโท ไพบูลย์ ผจญแกล้ว

16. พันตรี ชัยพัชร์ ชัยรัตนศักดิ์

17. พันตรีธีรดุลย์ เดือนหงาย

18. พันตรีธีรเจษฎ์ มลายอริศูนย์

19. พันตรีวันนิวัติ คำวิลัย

20. พันตรีณัฐพงศ์ ครุฑจับนาค

อ่านรายชื่อเพิ่มเติมคลิกที่นี่

[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]