เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (The Veterinary Practitioner Association of Thailand : VPAT) ได้จัดทำข้อควรปฏิบัติกับสัตว์เลี้ยง หากเจ้าของติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้