ถ้าเปรียบผู้หญิง เรื่องกีฬากับภูมิศาสตร์ (ขำๆ)

       ภูมิศาสตร์ผู้หญิง


       ผู้หญิงอายุ
15-20 : เหมือนแอฟริกา ดินแดนที่ยังเป็นธรรมชาติ สดบริสุทธิ์ น่าตื่นต่าตื่นใจ
ท้าทายให้นักเดินทางท่องสำรวจไปไม่สิ้นสุด

       ผู้หญิงอายุ 20-30 : เหมือนอเมริกา ถูกสำรวจปรุโปร่งแล้ว สะดวก รู้งาน
คล่องตัว สมบูรณ์แบบที่สุด

       ผู้หญิงอายุ 30-35 : เหมือนอินเดียกับญี่ปุ่น ร้อน ลุ่มลึก และงดงาม
       ผู้หญิงอายุ 35-40 : เหมือนฝรั่งเศส ถูกสงครามทำลายย่อยยับไปแล้วครึ่งหนึ่ง
แต่ส่วนหลงเหลืออยู่ก็ยังพอเป็นที่ปรารถนา

       ผู้หญิงอายุ 40-45 : เหมือนเยอรมัน ไร้สงคราม แต่ก็ยังไว้ซึ่งความหวังอยู่ดี

       ผู้หญิงอายุ 50-60 : เหมือนรัสเซีย กว้างใหญ่ สงบแล้ว
แต่ยังเป็นดินแดนที่ไม่ค่อยมีใครอยากไปเที่ยว

 


      ผู้หญิงกับกีฬา
      
ผู้หญิงอายุ 18 : เหมือนลูกฟุตบอล ที่มีผู้ชาย 20
คนคอยวิ่งไล่ล่าเธออยู่ตลอดเวลา
      ผู้หญิงอายุ 28 : เหมือนลูกฮอคกี้ที่มีผู้ชาย 8 คน
ค่อยวิ่งไล่ล่าเธออยู่ตลอดเวลา
      ผู้หญิงอายุ 38 : เหมือนลูกกอล์ฟที่มีผู้ชาย 1
คน พยายามตีเธอให้ออกไปจากชีวิตเขาอยู่ตลอดเวลา
      ผู้หญิงอายุ 48 : เปรียบเสมือนลูกปิงปอง ที่มีผู้ชาย 2 คนไม่ต้องการเธออีกต่อไป พวกเขาจึงต้องคอยตบผลักเธอไปให้อีกฝ่ายตลอดเวลา

ถ้าเปรียบผู้หญิง เรื่องกีฬากับภูมิศาสตร์ (ขำๆ) ถ้าเปรียบผู้หญิง เรื่องกีฬากับภูมิศาสตร์ (ขำๆ) ถ้าเปรียบผู้หญิง เรื่องกีฬากับภูมิศาสตร์ (ขำๆ)

แสดงความคิดเห็น