เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

นายกฯ มอบคำขวัญวันเด็กปี’65 ‘รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม’

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีความว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

น.ส.ตรีนุชกล่าวต่อว่า ศธ.เห็นความสำคัญของเด็กทุกคน จึงมีนโยบายให้มีการจัดงานวันเด็กปี 2565 ขึ้นในสถานศึกษา โดยการจัดงานวันเด็กนั้นจะต้องอยู่ในภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด รูปแบบการจัดกิจกรรมขอให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับเด็ก พร้อมกับอยู่ภายใต้ความปลอดภัย และต้องป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ด้วย“ศธ.มุ่งเน้นการจัดงานวันเด็กเพื่อให้เด็กทุกภาคส่วนได้มีการแลกเปลี่ยน พัฒนาความรู้และศักยภาพของตน และสามารถเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีทักษะด้านวิชาการ รู้จักคิด วิเคราะห์ มีความคิดอย่างเป็นระบบ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน ตั้งใจเรียนหนังสือ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ตลอดเวลา มีจิตอาสา จิตสาธารณะ พร้อมปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไป” น.ส.ตรีนุชกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง