ผู้บริสุทธิ์! สหพันธ์แบดมินตันโลก ออกจดหมายยืนยัน “น้องเมย์” ไม่ได้ทำผิดกฎอันใด

คณะกรรมการไต่สวนการใช้สารต้องห้ามของ BWF (BWF Doping Hearing Panel) พิจารณาให้ รัชนก อินทนนท์ พ้นจากความผิดในข้อกล่าวหาการละเมิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้าม (Anti-Doping Rule Violation) และ BWF ได้เพิกถอนคำสั่งในการระงับการร่วมกิจกรรมทางกีฬาแบดมินตันของ รัชนก อินทนนท์ เป็นการชั่วคราว ตามที่ได้ประกาศไว้เมื่อสี่วันก่อน โดยให้มีผลทันทีคำตัดสินให้พ้นจากความผิดนี้ มีขึ้นหลังจากการไต่สวนเร่งด่วนเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2016 เพื่อพิจารณาว่านักกีฬาแบดมินตันไทยกระทำความผิดในการละเมิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามหรือไม่ หลังจากตรวจพบสารต้องห้ามในปัสสาวะของรัชนก อินทนนท์ ที่ถูกขอเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2016 ในรายการแข่งขัน Thomas & Uber Cup Finals ณ เมืองคุนชาน ประเทศจีนมีการตรวจพบสาร Triamcinolone Acetonide, Class S9, Glucocorticoid ในตัวอย่างปัสสาวะของ รัชนก อินทนนท์ ซึ่งสารนี้เป็นสารต้องห้ามใน 2016 WADA Prohibited Substance List ที่ WADA ไม่อนุญาตให้ใช้ในช่วงการแข่งขัน ถ้าสารนี้ถูกให้โดยผ่านทางปาก ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และทางทวารหนัก

640_bbbi5ag8bh9ce95fi5g95

ประวัติทางการแพทย์และบันทึกการรักษานักกีฬาของ รัชนก อินทนนท์ ถูกส่งให้คณะกรรมการไต่สวนพิจารณาในการไต่สวนเร่งด่วนทาง Video Conference เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2016 หลักฐานเหล่านี้ประกอบกับคำให้การจากพยานผู้เชี่ยวชาญ ทำให้คณะกรรมการไต่สวนพิจารณาแล้ว เห็นว่า สารนี้ถูกนำมาใช้รักษานักกีฬาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2016 ก่อนการแข่งขัน อันเป็นการรักษาต่อเนื่อง และสารนี้ถูกฉีดเข้าทางเส้นเอ็นเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของนักกีฬาคณะกรรมการไต่สวนพิจารณาแล้ว สรุปว่า เนื่องจากการฉีดสารนี้ทางเส้นเอ็นเป็นการรักษาอาการบาดเจ็บของนักกีฬา ซึ่งเป็นเส้นทางการให้สารที่ได้รับอนุญาตให้กระทำได้ จึงไม่เป็นการผิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามรัชนก อินทนนท์และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการตรวจพบสารต้องห้าม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2016 และในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม นักกีฬาถูกสั่งห้ามทำกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันเป็นการชั่วคราว ตามกฎข้อบังคับ BWF Anti-Doping มาตรา 7.9.3 จึงเป็นที่มาของกระบวนการไต่สวน

ที่มา – http://www.nationtv.tv/

[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]