สุดปราณีต! ช่างแกะสลักเทียนพรรษาเพื่อ เทิดไท้ องค์ราชัน ครองราชย์ 70 ปี

ช่างแกะสลักเทียนพรรษา วัดโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา กำลังเร่งแกะเทียนพรรษาเพื่อส่งเข้าประกวดในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2559 วันที่ 18-20 กรกฎาคมนี้

โดยนายประเสริฐ เลิศศรีศิลป์ อายุ 45 ปี ช่างเทียนวัดโพธิ์ ซึ่งในปีนี้จะใช้ชื่อขบวนเทียนว่า เทิดไท้ องค์ราชัน ครองราชย์ 70 ปี โดยจะแบ่งเป็น 2 เรื่องราว คือส่วนแรกจะแกะสลักเทียนเป็นพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และส่วนที่สองจะแกะเป็นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงงานตลอด 70 ปี

ทั้งนี้ในส่วนของโครงการฝนหลวงจะหล่อเทียนเป็น รูปคล้าย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแเป็นคนขับเครื่องบินฝนหลวง เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริมาสู่ประชาชนชาวไทย และนำพาประเทศชาติผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ นอกจากนี้เครื่องบินฝนหลวงจำลองยังสามารถโปรยละอองน้ำได้จริงอีกด้วย

ภาพ – รชานนท์ อินทรักษา

 

สุดปราณีต! ช่างแกะสลักเทียนพรรษาเพื่อ เทิดไท้ องค์ราชัน ครองราชย์ 70 ปี สุดปราณีต! ช่างแกะสลักเทียนพรรษาเพื่อ เทิดไท้ องค์ราชัน ครองราชย์ 70 ปี สุดปราณีต! ช่างแกะสลักเทียนพรรษาเพื่อ เทิดไท้ องค์ราชัน ครองราชย์ 70 ปี สุดปราณีต! ช่างแกะสลักเทียนพรรษาเพื่อ เทิดไท้ องค์ราชัน ครองราชย์ 70 ปี
สุดปราณีต! ช่างแกะสลักเทียนพรรษาเพื่อ เทิดไท้ องค์ราชัน ครองราชย์ 70 ปี สุดปราณีต! ช่างแกะสลักเทียนพรรษาเพื่อ เทิดไท้ องค์ราชัน ครองราชย์ 70 ปี สุดปราณีต! ช่างแกะสลักเทียนพรรษาเพื่อ เทิดไท้ องค์ราชัน ครองราชย์ 70 ปี
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]