เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

ช่างแกะสลักเทียนพรรษา วัดโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา กำลังเร่งแกะเทียนพรรษาเพื่อส่งเข้าประกวดในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2559 วันที่ 18-20 กรกฎาคมนี้

โดยนายประเสริฐ เลิศศรีศิลป์ อายุ 45 ปี ช่างเทียนวัดโพธิ์ ซึ่งในปีนี้จะใช้ชื่อขบวนเทียนว่า เทิดไท้ องค์ราชัน ครองราชย์ 70 ปี โดยจะแบ่งเป็น 2 เรื่องราว คือส่วนแรกจะแกะสลักเทียนเป็นพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และส่วนที่สองจะแกะเป็นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงงานตลอด 70 ปี

ทั้งนี้ในส่วนของโครงการฝนหลวงจะหล่อเทียนเป็น รูปคล้าย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแเป็นคนขับเครื่องบินฝนหลวง เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริมาสู่ประชาชนชาวไทย และนำพาประเทศชาติผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ นอกจากนี้เครื่องบินฝนหลวงจำลองยังสามารถโปรยละอองน้ำได้จริงอีกด้วย

ภาพ – รชานนท์ อินทรักษา

 

TV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool Online