เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

14 องค์กรผู้แทนนักศึกษา แถลงการณ์เพื่อร่วมแสดงพลังขับไล่ “ประยุทธ์” ให้พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

วันที่ 24 ส.ค. 65 ผู้แทนองค์กรนักศึกษา 14 องค์กร ร่วมลงนามในแถลงการณ์เพื่อร่วมแสดงพลังขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยเนื้อหาระบุว่า

ในขณะที่การดําเนินกิจกรรมนักศึกษามีการจัดตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ในประเทศไทยมานานกว่าครึ่งศตวรรษ เหล่านักศึกษาได้รวมตัวกันในนามพรรคนักศึกษาเพื่อลงสมัคร รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา มีการจัดระเบียบของการรวมตัวให้เป็นที่เรียบร้อย มีกฎเกณฑ์ที่ บัญญัติขึ้นเพื่อบริหารจัดการ และดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในฐานะองค์กรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามเจตนารมณ์แห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เคารพศักดิ์และสิทธิ์แห่งความเป็นผู้แทนนักศึกษา ที่ได้รับการเลือกตั้งจากเหล่านักศึกษาทั้งปวง และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมแห่งประชาธิปไตย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แต่กระนั้นผู้นําประเทศอย่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้ซึ่งครองอํานาจการบริหารประเทศ อันสวนทางกับความสามารถที่ค้านสายตาประชาชน ผู้ฉีกหลักนิติรัฐข้ามหลักนิติธรรม แสดงอภินิหาร ทางกฎหมายนับครั้งไม่ถ้วน ไร้ภาวะความเป็นผู้นําแม้กระทั่งความเป็นผู้นํากองทัพตามศักดิ์ที่นําหน้านามนั้น ก็หาควรเป็นเช่นนั้นไม่ มิได้กลัวเกรงกฎหมายบ้านเมือง และมิได้เห็นหัวประชาชนแต่อย่างใด โดยทั้ง นักศึกษา นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ออกมาแนะนํา ตักเตือนการบริหาร ราชการแผ่นดิน แต่กลับได้รับคําข่มขู่กลับมา แสดงให้เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มิได้มีสมบัติความ เป็นผู้นําประเทศในตําแหน่งนายกรัฐมนตรี

จนบัดนี้ นับแต่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ และตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมาย สูงสุดในการปกครองประเทศ นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการ ดํารงตําแหน่งติดต่อกันหรือไม่ ทําให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จักต้องสิ้นสภาพความเป็นนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 จักดื้อด้านเป็นนายกเถื่อนต่อไปมิได้ จะยื้ออํานาจที่ขาดความชอบธรรมตั้งแต่ วินาทีแรกที่เข้าดํารงตําแหน่งเพื่อบรรลุผลประโยชน์ใด ๆ อีกต่อไปไม่ได้ เหล่าผู้แทนนักศึกษา ในฐานะปากเสียงของนักศึกษาทั้งปวง ล้วนเห็นพ้องต้องกันว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาสมควรกลับไปสําเหนียกใน การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเสีย เศรษฐกิจต้องพินาศ ปวงประชาข้นแค้น กฎหมายหมองหม่นด้วยน้ํามือของ ผู้ใดกันแน่

ในการนี้ ด้วยเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย องค์กรผู้แทนนักศึกษา 14 องค์กร ขอแสดงเจตจํานงในการ ขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา ออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี และไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่า อย่างไร จักเกิดอภินิหารทางกฎหมายอีกหรือไม่ จะเกิดสภาวะสุญญากาศทางการเมืองอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องคืนอธิปไตยให้กับประชาชนโดยทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น

“ระบอบประยุทธ์จงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ” ด้วยศักดิ์และสิทธิ์แห่งอํานาจอธิปไตย ผู้แทนนักศึกษา 14 องค์กร