เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เช็กสิทธิบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เริ่มดีเดย์ใช้ครั้งแรกในวันที่ 1 เม.ย. 2566 โดยผู้ที่ยืนยันตัวตนบัตรคนจนสำเร็จภายในช่วงวันที่ 1 มี.ค. – 26 มี.ค. 2566 จะสามารถนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปใช้แทนบัตรคนจนได้เลย ส่วนจะมีเงินเข้าวันไหน ได้รับสวัสดิการค่าอะไรบ้าง และสามารถกดเงินสดได้เหมือนบัตรคนจนใบเดิมหรือไม่ เช็กได้ตามไทม์ไลน์บัตรคนจนดังนี้

1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค 300 บาท/เดือน สามารถใช้ซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 300 บาท/คน/เดือน โดยผู้มีสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 05.00-23.00 น. ของทุกวัน และไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และยืนยันตัวตนผ่านแล้วภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566

สำหรับกรณีที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะต้องรอรับสิทธิในเดือนถัดไป หลังยืนยันตัวตนสำเร็จ ซึ่งมีดังนี้

– ยืนยันตัวตนสำเร็จวันที่ 27 มีนาคม – 26 เมษายน 2566 จะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 และได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าของเดือนเมษายนทบมาอีก 300 บาท

– ยืนยันตัวตนสำเร็จวันที่ 27 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2566 จะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 และได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าของเดือนเมษายน-พฤษภาคม ทบมาอีก 600 บาท

– ยืนยันตัวตนสำเร็จวันที่ 27 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2566 จะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 และได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าของเดือนเมษายน-มิถุนายน ทบมาอีก 3 เดือน จำนวน 900 บาท

– ยืนยันตัวตนสำเร็จตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป จะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 แต่จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

งินช่วยเหลือค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า เข้าวันไหน

เดิมทีผู้ถือบัตรคนจนใบเดิมจะได้สิทธิค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา จะต้องจ่ายบิลค่าไฟ-ค่าน้ำไปก่อน แล้วค่อยมารอรับเงินโอนคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกวันที่ 18 ของเดือน ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ แต่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ผู้ที่ได้สิทธิค่าไฟ-ค่าน้ำฟรี จะไม่ต้องสำรองจ่ายบิลค่าไฟ-ค่าน้ำล่วงหน้า เพราะหากได้ลงทะเบียนรับสิทธิกับการไฟฟ้าฯ หรือการประปาฯ และมียอดใช้ไฟฟ้า-น้ำประปาตามเกณฑ์ที่กำหนด ทางกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ชำระค่าบริการให้กับหน่วยงานเอง และบิลค่าไฟ-ค่าน้ำที่ส่งมาที่บ้านจะแสดงยอดเงินเป็น 0 บาท ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยลดภาระและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผู้มีบัตรฯ


สำหรับสวัสดิการค่าไฟฟ้า

– ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี ตามโครงสร้างค่าไฟฟ้า

– ผู้ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรฯ

– ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ช่องลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยค่าค่าไฟฟ้า

1. สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกลงทะเบียนที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1130

2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกลงทะเบียนที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1129

3. กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกลงทะเบียนที่นี่) เบอร์ติดต่อ 086-8481284

***ถ้าลงทะเบียนกับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนกับกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิเดือนแรกคือ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566