“Icehotel in Jukkasjärvi” โรงแรมน้ำแข็งแห่งแรกของโลก ที่ประเทศสวีเดน!!!

โรงแรมน้ำแข็ง Jukkasjärvi ประกอบด้วย บาร์ , โบสถ์ , โถงกลาง , พื้นที่ต้อนรับ , ห้องพักเดี่ยว และห้องชุด ที่รองรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 100 คน โดยโรงแรมน้ำแข็งเเห่งนี้มีพื้นที่มากว่า 6,000 ตารางเมตร

Icehotel ในหมู่บ้าน Jukkasjärvi ที่ห่างจาก Kiruna ประเทศสวีเดน ประมาณ 17 กิโลเมตร เป็นโรงแรมน้ำแข็งแห่งแรกในโลก โดยในปี 1989 ศิลปินนักแกะสลักน้ำแข็งชาวญี่ปุ่น ได้เดินทางมายังหมู่บ้าน Jukkasjärvi เพื่อจัดแสดงผลงานจากการแกะสลักน้ำแข็ง และในฤดูหน าวปี 1990 ศิลปินนักแกะสลักน้ำแข็งชาวฝรั่งเศส นามว่า Jannot Derid ได้เข้ามาช่วยจัดทำผลงาน โดยจัดทำเป็น Igloo (กระท่อมที่สร้างด้วยน้ำแข็งของชาวเอสกิโม) รูปทรงกระบอก ในคืนหนึ่งเมื่อห้องพักโรงแรมภายในเมืองเต็ม ทำให้นักท่องเที่ยวไม่มีที่พัก นักท่องเที่ยวบางคนได้มาขออนุญาต เพื่อขอพักในโถงงานจัดแสดงงานแกะสลักน้ำแข็ง โดยพวกเขานอนในถุงนอน ที่รองด้วยหนังกวางเรนเดียร์ ซึ่งพวกเขาก็คือแขกกลุ่มแรกของทางโรงแรม

เมื่ออุณหภูมิของหมู่บ้าน Jukkasjärvi ลดต่ำลงกว่าศูนย์องศา ก็เป็นการเริ่มต้นก่อสร้างโรงแรมน้ำแข็ง โดยนำน้ำแข็งมาจากแม่น้ำ Torne และเหล่าประติมากรนักแกะสลักน้ำแข็งจากทั่วทุกมุมโลก ที่เดินทางมารวมตัวกันที่หมู่บ้านเล็กๆทางเหนือของเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล เพื่อร่วมกันก่อสร้างโรงแรมน้ำแข็งนามว่า “Icehotel in Jukkasjärvi”

โดยเมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงแรมน้ำแข็ง Jukkasjärvi ประกอบด้วย บาร์ , โบสถ์ , โถงกลาง , พื้นที่ต้อนรับ , ห้องพักเดี่ยว และห้องชุด ที่รองรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 100 คน โดยโรงแรมน้ำแข็งเเห่งนี้มีพื้นที่มากว่า 6,000 ตารางเมตร ซึ่งสำหรับห้องชุดแต่ละห้อง จะเป็นห้องพักที่มีเพียงหนึ่งเดียวและไม่เหมือนใคร ที่ได้รับการออกแบบจากสถาปนิก และจะเปลี่ยนไปในทุกๆปี เมื่อถึงฤดูดูใบไม้ร่วง โรงแรมทั้งหมดก็จะกลับสู่แม่น้ำ Torne

ที่มา – wikipedia.org

“Icehotel in Jukkasjärvi” โรงแรมน้ำแข็งแห่งแรกของโลก ที่ประเทศสวีเดน!!! “Icehotel in Jukkasjärvi” โรงแรมน้ำแข็งแห่งแรกของโลก ที่ประเทศสวีเดน!!! “Icehotel in Jukkasjärvi” โรงแรมน้ำแข็งแห่งแรกของโลก ที่ประเทศสวีเดน!!! “Icehotel in Jukkasjärvi” โรงแรมน้ำแข็งแห่งแรกของโลก ที่ประเทศสวีเดน!!!
“Icehotel in Jukkasjärvi” โรงแรมน้ำแข็งแห่งแรกของโลก ที่ประเทศสวีเดน!!! “Icehotel in Jukkasjärvi” โรงแรมน้ำแข็งแห่งแรกของโลก ที่ประเทศสวีเดน!!! “Icehotel in Jukkasjärvi” โรงแรมน้ำแข็งแห่งแรกของโลก ที่ประเทศสวีเดน!!! “Icehotel in Jukkasjärvi” โรงแรมน้ำแข็งแห่งแรกของโลก ที่ประเทศสวีเดน!!! “Icehotel in Jukkasjärvi” โรงแรมน้ำแข็งแห่งแรกของโลก ที่ประเทศสวีเดน!!! “Icehotel in Jukkasjärvi” โรงแรมน้ำแข็งแห่งแรกของโลก ที่ประเทศสวีเดน!!! “Icehotel in Jukkasjärvi” โรงแรมน้ำแข็งแห่งแรกของโลก ที่ประเทศสวีเดน!!! “Icehotel in Jukkasjärvi” โรงแรมน้ำแข็งแห่งแรกของโลก ที่ประเทศสวีเดน!!! “Icehotel in Jukkasjärvi” โรงแรมน้ำแข็งแห่งแรกของโลก ที่ประเทศสวีเดน!!! “Icehotel in Jukkasjärvi” โรงแรมน้ำแข็งแห่งแรกของโลก ที่ประเทศสวีเดน!!! “Icehotel in Jukkasjärvi” โรงแรมน้ำแข็งแห่งแรกของโลก ที่ประเทศสวีเดน!!!

แสดงความคิดเห็น