เเปลกเเต่จริง!!! “ฝูงเเพะที่ปีนป่ายขึ้นไปกินผลไม้” บนต้นอาร์แกน ในประเทศโมร็อคโก!!!

ฝูงแพะที่มักปีนขึ้นไปบนต้นอาร์แกน เพื่อกินผลไม้เป็นอาหาร ในประเทศโมร็อคโก

ภาพของแพะฝูงหนึ่ง ในประเทศโมร็อคโก พวกมันมักปีนขึ้นไปบนต้นอาร์แกน เพื่อกินผลไม้เป็นอาหาร เนื่องจากในบริเวณนั้นแทบจะไม่มีหญ้า หรือพืชที่ให้พวกมันกินได้ โดยพวกมันต้องใช้ความสามารถในการทรงตัวเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะปีนป่ายไปทุกกิ่งก้านโดยไม่ร่วงหล่นลงมา

เเปลกเเต่จริง!!! “ฝูงเเพะที่ปีนป่ายขึ้นไปกินผลไม้” บนต้นอาร์แกน ในประเทศโมร็อคโก!!! เเปลกเเต่จริง!!! “ฝูงเเพะที่ปีนป่ายขึ้นไปกินผลไม้” บนต้นอาร์แกน ในประเทศโมร็อคโก!!! เเปลกเเต่จริง!!! “ฝูงเเพะที่ปีนป่ายขึ้นไปกินผลไม้” บนต้นอาร์แกน ในประเทศโมร็อคโก!!! เเปลกเเต่จริง!!! “ฝูงเเพะที่ปีนป่ายขึ้นไปกินผลไม้” บนต้นอาร์แกน ในประเทศโมร็อคโก!!!

แสดงความคิดเห็น