ไม่แก่เกินเรียน! พ่อวัย 44ปี เข้าเรียนแพทย์พร้อมกับลูกชาย เพื่อจะกลับไปเป็นหมอในบ้านเกิดตัวเอง

เฉินซินเผย เป็นคุณลุงวัย 44 ปี ที่ขยันหมั่นเพียร โดยสามารถสอบผ่านได้รับใบประกาศนียบัตรเป็นแพทย์ผู้ช่วยการแพทย์แผนจีนเมื่อปี 2000 และต่อมา 7 ปีก็ได้รับใบประกาศนียบัตรแพทย์ผู้ประกอบการแพทย์แผนจีน

ตลอดเวลาที่ผ่านมา คุณลุงได้ปฏิบัติหน้าที่แพทย์ชนบทอย่างอุทิศตน โดยช่วยพัฒนาการบริการทางแพทย์และสาธารณสุขในชุมชนชนบทให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งปรับโครงสร้างแพทย์ และให้การรักษากับผู้สูงอายุที่ยากจน

ปัจจุบันนี้ เฉินซินเผย เป็นแพทย์ชนบทประจำสถานีอนามัยของหมู่บ้านสือเซิง ตำบลหยู่เจีย อำเภอเกาผิง เมืองหนานชง ในมณฑลเสฉวน เนื่องจากต้องการเรียนรู้และเข้าใจองค์ความรู้ทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ ประกอบกับเฉิงหลิน ลูกชายวัย 17 ปีของเขาก็มีความสนใจด้านการแพทย์ ทั้งสองพ่อลูกจึงตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทย์ชนบท ของโรงเรียนสาธารณสุขหนานชง ในมณฑลเสฉวน

เขาเล่าว่า“ผมและลูกชายเป็นนักเรียนแพทย์ชนบทปี 2016 ของโรงเรียนสาธารณสุขหนานชงอย่างเป็นทางการ โดยเราได้เริ่มเรียนรู้ระบบการทำงานของแพทย์ชนบทในเชิงลึก ซึ่งในทุกวันผมจะเข้าเรียนและพักหอเดียวกันกับลูกชาย เราทั้งสอนตั้งใจไว้ว่าจะเรียนจบภายในสามปีตามหลักสูตร หลังจากนั้นจะกลับไปเป็นแพทย์ชนบทในบ้านเกิดของตัวเอง และจะอุทิศชีวิตตนเพื่ออาชีพแพทย์ชนบทต่อไป”

ที่มา – China Xinhua News

ไม่แก่เกินเรียน! พ่อวัย 44ปี เข้าเรียนแพทย์พร้อมกับลูกชาย เพื่อจะกลับไปเป็นหมอในบ้านเกิดตัวเอง ไม่แก่เกินเรียน! พ่อวัย 44ปี เข้าเรียนแพทย์พร้อมกับลูกชาย เพื่อจะกลับไปเป็นหมอในบ้านเกิดตัวเอง ไม่แก่เกินเรียน! พ่อวัย 44ปี เข้าเรียนแพทย์พร้อมกับลูกชาย เพื่อจะกลับไปเป็นหมอในบ้านเกิดตัวเอง ไม่แก่เกินเรียน! พ่อวัย 44ปี เข้าเรียนแพทย์พร้อมกับลูกชาย เพื่อจะกลับไปเป็นหมอในบ้านเกิดตัวเอง
ไม่แก่เกินเรียน! พ่อวัย 44ปี เข้าเรียนแพทย์พร้อมกับลูกชาย เพื่อจะกลับไปเป็นหมอในบ้านเกิดตัวเอง ไม่แก่เกินเรียน! พ่อวัย 44ปี เข้าเรียนแพทย์พร้อมกับลูกชาย เพื่อจะกลับไปเป็นหมอในบ้านเกิดตัวเอง ไม่แก่เกินเรียน! พ่อวัย 44ปี เข้าเรียนแพทย์พร้อมกับลูกชาย เพื่อจะกลับไปเป็นหมอในบ้านเกิดตัวเอง ไม่แก่เกินเรียน! พ่อวัย 44ปี เข้าเรียนแพทย์พร้อมกับลูกชาย เพื่อจะกลับไปเป็นหมอในบ้านเกิดตัวเอง ไม่แก่เกินเรียน! พ่อวัย 44ปี เข้าเรียนแพทย์พร้อมกับลูกชาย เพื่อจะกลับไปเป็นหมอในบ้านเกิดตัวเอง ไม่แก่เกินเรียน! พ่อวัย 44ปี เข้าเรียนแพทย์พร้อมกับลูกชาย เพื่อจะกลับไปเป็นหมอในบ้านเกิดตัวเอง ไม่แก่เกินเรียน! พ่อวัย 44ปี เข้าเรียนแพทย์พร้อมกับลูกชาย เพื่อจะกลับไปเป็นหมอในบ้านเกิดตัวเอง ไม่แก่เกินเรียน! พ่อวัย 44ปี เข้าเรียนแพทย์พร้อมกับลูกชาย เพื่อจะกลับไปเป็นหมอในบ้านเกิดตัวเอง ไม่แก่เกินเรียน! พ่อวัย 44ปี เข้าเรียนแพทย์พร้อมกับลูกชาย เพื่อจะกลับไปเป็นหมอในบ้านเกิดตัวเอง

แสดงความคิดเห็น