ตื่นตาตื่นใจ!!! การแข่งขันต่อตัว หรือที่เรียกว่า “หอคอยมนุษย์” ที่ประเทศสเปน!!!

การแข่งขันในเทศกาลเทศกาลหอคอยมนุษย์ หรือที่เรียกกันว่า แคสเทล (castell) เป็นเทศกาลเก่าแก่ของประเทศสเปน ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18

การแข่งขันในเทศกาลเทศกาลหอคอยมนุษย์ หรือที่เรียกกันว่า แคสเทล (castell) เป็นเทศกาลเก่าแก่ของประเทศสเปน ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โดยในเทศกาลจะมีหลายๆ ทีมเดินทางมาร่วมแข่งขันอย่างคึกคัก โครงสร้างของแคสเทล อยู่ที่ความซับซ้อนและแผนการของแต่ละทีม ในการต่อตัวกันขึ้นไปให้ได้ความสูงที่สูงที่สุด

โดยแคสเทลจะถือว่าประสบความสำเร็จต่อเมื่อไม่มีการปีนขึ้นหรือลง หรือมีใครที่ตกลงมา สถิติของแคสแทลที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ มีความสูงเท่าอาคาร 10 ชั้น โดยเทียบเท่า 1 ชั้น กับคนต่อตัว 3 ชั้นคน ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ คือทีมบีลยาฟรานกา ที่ต่อตัวกันด้วยความสูง 8 ชั้นคน

ตื่นตาตื่นใจ!!! การแข่งขันต่อตัว หรือที่เรียกว่า “หอคอยมนุษย์” ที่ประเทศสเปน!!! ตื่นตาตื่นใจ!!! การแข่งขันต่อตัว หรือที่เรียกว่า “หอคอยมนุษย์” ที่ประเทศสเปน!!! ตื่นตาตื่นใจ!!! การแข่งขันต่อตัว หรือที่เรียกว่า “หอคอยมนุษย์” ที่ประเทศสเปน!!! ตื่นตาตื่นใจ!!! การแข่งขันต่อตัว หรือที่เรียกว่า “หอคอยมนุษย์” ที่ประเทศสเปน!!!

แสดงความคิดเห็น