เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

นับเป็นบุญที่ได้ยินพระสุรเสียงที่บ่งบอกถึง น้ำพระทัยอันกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งกว่ามหานทีของพระเจ้าอยู่หัวที่ประทานแก่พสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกฝ่าย

นักข่าวฝรั่งทูลถามว่า “ท่านคิดว่าพวกคอมมิวนิสต์จะคิดอย่างไรเกี่ยวกับโครงการสร้างเขื่อนที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนี้ ในแง่ว่า ถ้าไม่มีคอมมิวนิสต์ ทางรัฐบาลและพระองค์ก็คงไม่มาทำโครงการนี้?”

พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบว่า “ท่านนี่ก็ชอบถามแบบนี้ แต่เรื่องนี้ มันเป็นความจริงเพียงครึ่งเดียว บางคนก็อาจจะพูดว่าพวกเขาคือสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาสร้างเขื่อน ถ้าไม่มีพวกเขา ถ้าพวกเขาไม่เป็นคอมมิวนิสต์ เราก็คงไม่มา บางคนก็อาจจะพูดว่า ขโครงการสร้างเขื่อนนี้คือโครงการปีศาจ ก็แล้วแต่ใครจะพูด ความจริงแล้ว ถ้าไม่มีพวกเขา (คอมมิวนิสต์) ประเทศเราก็จะไม่มีปัญหา และเขื่อนนี้ก็อาจจะทำการก่อสร้างเสร็จไปตั้งนานแล้ว แต่ในเมื่อมีพวกเขา อยู่ที่นั่น เราก็ต้องยอมลำบากมาเยี่ยมเยือนเพราะคนที่ทำงานสร้างเขื่อนนี้ต้องการการสนับสนุนต้องการขวัญกำลังใจ”

นักข่าวฝรั่งทูลถามต่อว่า “สร้างเขื่อนแล้ว ท่านคิดว่าท่านจะชนะในการต่อสู้ใช่ไหม?” 

พระองค์ทรงมีรับสั่งถามกลับว่า “ชนะใคร? ต่อสู้กับใคร?”

นักข่าวฝรั่งทูลตอบว่า “ก็พวกที่กระด้างกระเดื่องและฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์น่ะ”

พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยทรงตอบนักข่าวฝรั่งด้วยพระปรีชาสูงส่งและด้วยพระเมตตาที่ทรงมีต่อผสกนิกรทุกหมู่เหล่าและด้วยความมั่นในพระราชหฤทัยว่า “เราชนะความอดอยากหิวโหยน่ะสิ เราไม่ได้ต่อสู้กับประชาชน เราต่อสู้กับความอดอยากหิวโหยของประชาชน เราปรารถนาให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น ถ้าประชาชนเหล่านี้มีชีวิตที่ดีขึ้น พวกประชาชนอีกฝ่ายที่ท่านเรียกว่า ‘พวกที่กระด้างกระเดื่อง พวกคอมมิวนิสต์’ ก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน ทุกๆคนไม่ว่าฝ่ายใดต่างก็จะมีความสุขทั้งหมด”

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อผสกนิกรเป็นล้นพ้น

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ที่มา – องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน