การประดิษฐ์!!!! พระอัจฉริยภาพของ “ในหลวง” และสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงคิดค้น!!!

วันที่ 15 ต.ค.กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นำสิทธิบัตรที่ “ในหลวง” ทรงประดิษฐ์เครื่องมือและจดสิทธิบัตรไว้ทั้งสิ้น13รายนำมาโพสต์ลงในทวิตเตอร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ประชาชนได้ชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านสำหรับสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว

วันที่ 15 ต.ค.กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นำสิทธิบัตรที่ “ในหลวง” ทรงประดิษฐ์เครื่องมือและจดสิทธิบัตรไว้ทั้งสิ้น13รายนำมาโพสต์ลงในทวิตเตอร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ประชาชนได้ชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านสำหรับสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ในหลวงทรงคิดค้นเองเพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศและให้ประชาชนของพระองค์ท่านมีความกินดีอยู่ดีทางคณะรัฐบาลเห็นชอบทูลเกล้าฯถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และกำหนดให้วันที่2ก.พ.ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของในหลวง

 

 

cr.chaipat.or.th/index.php,khaosod.tvpoolonline.com

การประดิษฐ์!!!! พระอัจฉริยภาพของ “ในหลวง” และสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงคิดค้น!!! การประดิษฐ์!!!! พระอัจฉริยภาพของ “ในหลวง” และสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงคิดค้น!!! การประดิษฐ์!!!! พระอัจฉริยภาพของ “ในหลวง” และสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงคิดค้น!!! การประดิษฐ์!!!! พระอัจฉริยภาพของ “ในหลวง” และสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงคิดค้น!!!
การประดิษฐ์!!!! พระอัจฉริยภาพของ “ในหลวง” และสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงคิดค้น!!!

แสดงความคิดเห็น