สมเด็จพระเทพฯ ทรงก้มลงกราบพระบรมโกศแทบพื้นพรม แทนที่แท่นกราบที่จัดไว้ด้านหน้า(ชมคลิป)

เป็นภาพที่หลายคนคงได้เห็นต้องมีน้ำตาซึมเช่นเดียวกัน เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จไปร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เมื่อพระองค์ทรงเสด็จไปถึงยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระองค์จะทรงก้มลงกราบพระบรมโกศแทบพื้นพรมทุกครั้ง ทั้งๆที่มีแท่นกราบจัดไว้ด้านหน้า ทั้งตอนที่พระองค์เสด็จมาถึงและเสด็จกลับ

ที่มา – up2youha

[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]