เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

วันนี้ (19 ต.ค.) เมื่อเวลา 08.00 น. นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำคณะคนพิการ และผู้แทนองค์กรคนพิการทุกประเภท และเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมจำนวน 50 คน ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

นายสมชาย กล่าวว่า เพื่อให้คนพิการได้รับความสะดวกในการร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ จึงได้นำคนพิการ และผู้แทนองค์กรคนพิการทุกประเภท เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามสมุดหลวงถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยสำนักพระราชวัง ได้กำหนดให้คณะคนพิการเข้าถวายสักการะเป็นลำดับแรก

ขณะที่บริเวณด้านล่างอาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงาน พก. และเป็นต้นแบบอาคารที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมถูกต้องตามมาตรฐานการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) ได้มีการจัดโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมประดับเครื่องทองน้อย และจัดสมุดลงนามถวายอาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการทุกเพศทุกวัยที่มาติดต่อขอรับบริการที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ได้มีการลดธงลงครึ่งเสา และจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบ พร้อมตกแต่งสถานที่ด้วยผ้าดำขาว ให้เหมาะสมพระเกียรติยศ ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัด พก. ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันทั่วประเทศ

นายสมชาย กล่าวว่า กระผมขอกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “…งานช่วยเหลือคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการไม่ได้อยากจะเป็นผู้พิการ และอยากช่วยเหลือตนเอง ถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่ปฏิบัติงานอะไร เพื่อชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้เพื่อจะทำให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม…” พระราชดำรัสพระราชทานแก่ คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2517

ที่มา – ผู้จัดการออนไลน์

TV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool Online