เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2559 เวลา 19.00 น. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น คณะผู้แทนถาวร ณ นครเจนีวา และ คณะผู้แทนถาวร ประจำองค์การการค้าโลกฯ ร่วมกับชุมชนไทยในสมาพันธรัฐสวิส จัดพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคาร Palais de Rumine เมืองโลซาน ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาคารมหาวิทยาลัยโลซานขณะที่ทรงศึกษาอยู่ โดยมีนาย Grégoire Junod นายกเทศมนตรีเมืองโลซาน และคณะผู้บริหารโรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เคยทรงศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา เข้าร่วมด้วย โดยงานดังกล่าว มีชุมชนไทยจากทั่วทั้งสมาพันธรัฐสวิสเข้าร่วมประมาณ 1,000 คน

ที่มา – กระทรวงการต่างประเทศ