“น้องวันใหม่” หัดเล่นเปียโน…ครั้งแรกจากใจล้วนๆ-ในเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายแด่พ่อหลวง ร.๙ ( ชมคลิป )!!!

แม้เป็นเพียงสิ่งเล็กที่จะพอทำได้สำหรับเด็กตัวน้อยอย่าง “น้องวันใหม่” แห่งบ้าน ฉัตรบริรักษ์ ด้วยความน่ารักของน้องใหม่ที่ล่าสุด คุณแม่งามทิพย์ ได้เผยคลิปของน้องวันใหม่

            แม้เป็นเพียงสิ่งเล็กที่จะพอทำได้สำหรับเด็กตัวน้อยอย่าง “น้องวันใหม่” แห่งบ้าน ฉัตรบริรักษ์ ด้วยความน่ารักของน้องใหม่ที่ล่าสุด คุณแม่งามทิพย์ ได้เผยคลิปของน้องวันใหม่ที่กำลังหัดบรรเลงเปียโนครั้งแรกในเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความตั้งใจของน้องวันใหม่เองมาชมคลิปกัน

cr.momomama1234,tvpoolonline.com

“น้องวันใหม่” หัดเล่นเปียโน…ครั้งแรกจากใจล้วนๆ-ในเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายแด่พ่อหลวง ร.๙ ( ชมคลิป )!!! “น้องวันใหม่” หัดเล่นเปียโน…ครั้งแรกจากใจล้วนๆ-ในเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายแด่พ่อหลวง ร.๙ ( ชมคลิป )!!! “น้องวันใหม่” หัดเล่นเปียโน…ครั้งแรกจากใจล้วนๆ-ในเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายแด่พ่อหลวง ร.๙ ( ชมคลิป )!!! “น้องวันใหม่” หัดเล่นเปียโน…ครั้งแรกจากใจล้วนๆ-ในเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายแด่พ่อหลวง ร.๙ ( ชมคลิป )!!!
“น้องวันใหม่” หัดเล่นเปียโน…ครั้งแรกจากใจล้วนๆ-ในเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายแด่พ่อหลวง ร.๙ ( ชมคลิป )!!! “น้องวันใหม่” หัดเล่นเปียโน…ครั้งแรกจากใจล้วนๆ-ในเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายแด่พ่อหลวง ร.๙ ( ชมคลิป )!!!

แสดงความคิดเห็น