ภาพประวัติศาสตร์!!! “ปวงชนชาวไทยกว่า 2 แสนคน” ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ท้องสนามหลวง!!! (ชมภาพ)

ภาพประวัติศาสตร์ของประชาชนคนไทยกว่า 2 แสนคน ที่พร้อมใจกันออกมาร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ท้องสนามหลวง

ภาพประวัติศาสตร์ของประชาชนคนไทยกว่า 2 แสนคน ที่พร้อมใจกันออกมาร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 22 ต.ค.59 เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ที่มา – ภาพจากทีมพลังของแผ่นดิน

ภาพประวัติศาสตร์!!! “ปวงชนชาวไทยกว่า 2 แสนคน” ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ท้องสนามหลวง!!! (ชมภาพ) ภาพประวัติศาสตร์!!! “ปวงชนชาวไทยกว่า 2 แสนคน” ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ท้องสนามหลวง!!! (ชมภาพ) ภาพประวัติศาสตร์!!! “ปวงชนชาวไทยกว่า 2 แสนคน” ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ท้องสนามหลวง!!! (ชมภาพ) ภาพประวัติศาสตร์!!! “ปวงชนชาวไทยกว่า 2 แสนคน” ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ท้องสนามหลวง!!! (ชมภาพ)
ภาพประวัติศาสตร์!!! “ปวงชนชาวไทยกว่า 2 แสนคน” ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ท้องสนามหลวง!!! (ชมภาพ) ภาพประวัติศาสตร์!!! “ปวงชนชาวไทยกว่า 2 แสนคน” ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ท้องสนามหลวง!!! (ชมภาพ)

แสดงความคิดเห็น