เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตลอด 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ได้ทรงริเริ่มงานต่างๆ ไว้มากมาย โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะสานต่อเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน

นายสากล กล่าวว่า พระองค์ได้สนับสนุนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยพระราชทานถ้วยรางวัลโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติฯ มาเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งจากนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะเร่งสานต่อภารกิจโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข ตามโรดแม็พ (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติและเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยในเวลานี้

ทั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญคือสร้างวินัยให้กับคนในชาติเรื่องการทิ้งขยะ และสร้างความตื่นตัวให้เกิดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในครอบครัวและชุมชน โดยที่ผ่านมา ทส. ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย (มท.) ดำเนินการประสบผลสำเร็จตามแผนงานมาจนถึงระยะที่ 3 ในปัจจุบัน

นายสากล กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมกันแสดงพลังสามัคคีในหมู่ลูกหลานด้วยการทำความดีเพื่อพ่อ ช่วยกันรักษาความสะอาดให้กับบ้านเมือง สร้างวินัยในการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง รวมทั้งลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นบ้านเมืองที่สะอาด มีสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สมดังที่พ่อหลวงของเราทรงตั้งพระราชปณิธานเอาไว้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

อนึ่ง ขณะนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการ “89 ล้านใบถวายพ่อ” ซึ่งร่วมกับประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาทั่วประเทศ 16 หน่วยงาน รณรงค์งดการให้บริการถุงพลาสติกทุกๆ วันพุธของสัปดาห์ เพื่อสร้างวินัยและความเคยชินให้กับคนไทยทุกคนในการลดใช้ถุงพลาสติก โดยตั้งเป้าให้ได้ 89 ล้านใบ ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย

ที่มา – greennewstv