“เกาะกลางน้ำรูปหัวใจ” โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริของ “พ่อหลวง” ที่จังหวัดสุโขทัย!!!

ทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย คือแผ่นดินที่เกิดจากแนวคิดโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม และฝนแล้ง

แผ่นดินรูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย แผ่นดินมหัศจรรย์ เกิดจากแนวคิดโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม และฝนแล้ง ใจกลางแผ่นดินแห่งนี้ได้สร้าง มนฑปทรงจตุรมุข ประดิษฐสถาน พระพุทธรัตนสิริสุโขทัย และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญประกอบพิธีทางศาสนาอีกด้วย

ที่มา – hotelandresortthailand.com

“เกาะกลางน้ำรูปหัวใจ” โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริของ “พ่อหลวง” ที่จังหวัดสุโขทัย!!! “เกาะกลางน้ำรูปหัวใจ” โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริของ “พ่อหลวง” ที่จังหวัดสุโขทัย!!!
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]