เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล องคมนตรี ได้เล่าไว้ในหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับคณะองคมนตรี” ไว้ตอนหนึ่งว่า

ในช่วงที่มีเหตุการณ์ทางการเมืองวุ่นวาย ซึ่งเป็นการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกับปัญญาชนต่าง ๆ นั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเริ่มปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพระประมุขและพระราชินีของประเทศ ด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นการส่วนพระองค์ โดยในพุทธศักราช ๒๔๙๘ เริ่มเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในแถบภาคกลางก่อน เช่น สุพรรณบุรี สมุทรสาคร อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา หลังจากนั้นในปีเดียวกัน จึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในแถวภาคอีสานเป็นลำดับถัดมา

เหตุการณ์หนึ่งก่อนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการและทรงบูชาพระรัตนตรัยในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้ทรงพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ที่ประทับรอรับเสด็จอยู่ และได้สดับพระดำรัสถวายพระพรของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าว่า

“ราษฎรเขามาคอยเฝ้าชมพระบารมีรอรับเสด็จกันตามถนนหนทางมากมาย เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจไปคอยกันเขา ไม่ให้เข้ามาใกล้ ไม่ให้แลเห็นพระองค์ เขาเสียใจกันมาก ในเมืองไทยเรานี้ พระเจ้าแผ่นดินกับราษฎรไม่เป็นภัยต่อกันเลย”

ดังนั้น การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกครั้ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงยึดถือพระดำรัสของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่ว่า “ราษฎรไม่เป็นภัยต่อพระเจ้าแผ่นดิน” โดยมีพระราชดำรัสว่า ราษฎรต้องเดินทางมาจากที่ไกล ๆ บางแห่งก็มาด้วยความยากลำบาก และยังต้องมาคอยพระองค์เป็นเวลานานนับชั่วโมงหรือหลายชั่วโมง ฉะนั้น ทั้งสองพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แต่ละแห่งเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่ง หรือการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรถไฟพระที่นั่งก็ตาม

ที่มา – Information Division of OHM

TV Pool OnlineTV Pool Online